• A +
  • A -
  • print

Selvstændige får bedre muligheder under barsel

20.08.2015 af Morten Fischer DMF

En ny barselsordning træder i kraft i oktober og tilgodeser selvstændige erhvervsdrivende med økonomisk kompensation i tilfælde af barsel. Kravet er dog at virksomhedens overskud udgør mere end 215.020 kr.

Ny barselsordning for selvstændige skal fremme ligestillingen og give kvinder incitament til at blive selvstændige. (Arkivfoto: Morten Fischer)

Sidst i august modtager selvstændige erhvervsdrivende en opkrævning til den nye ordning, Barselsudligning for Selvstændige. Ordningen giver selvstændige bedre økonomiske vilkår under barsel og har til formål at fremme ligestilling mellem selvstændige og lønmodtagere og skal give kvinder bedre muligheder som selvstændige.

LÆS OGSÅ: Fejlagtige opkrævninger til barselsordning?

Krav om overskud på mere end 215.020 kr.

”Driver du selvstændig virksomhed og har et overskud på mere end 215.020,- kr. (2015-tal), svarende til den maksimale dagpengesats, kan du få fordel af ordningen,” oplyser DMF’s socialrådgiver Gitte Hansen.

Den nye barselsordning, træder i kraft fra oktober 2015, hvorefter der kan udbetales kompensation til selvstændige og honorarmodtagere med B-indkomst, der går på barsel.

LÆS OGSÅ: Generel info fra DMF om barsel

Hvem kan bruge ordningen?

Ordningen kommer alle selvstændige, der har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, til gode. Det vil sige, at man blandt andet skal leve op til beskæftigelseskravet for at få barselsdagpenge.

Man skal ikke søge om kompensationen. Den udbetales automatisk til den selvstændiges NemKonto, hvis vedkommende har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Hvor meget kan man få?

”Når din ansøgning om barselsdagpenge er behandlet hos Udbetaling Danmark, så sendes ansøgningen videre til Barselsudligning for Selvstændige, hvis overskuddet i virksomheden er mere end 215.020,- kr. (2015-tal),” uddyber Gitte Hansen og giver et eksempel:

”Hvis overskuddet i virksomheden er 250.000 kr., så svarer timelønnen til (250.000 kr. divideret med 1.924 timer =) 129,29 kr. Der vil så kunne gives et tilskud til barselsdagpengene på 18,18 kr. Da det maksimale tilskud pr. time er 53,21 kr., kan der maksimalt udbetales164,97 kr. pr. time i barselsdagpenge og tilskud. – Udbetaling af det maksimale beløb sker, hvis der har været et overskud i virksomheden på 317.402 kr.”

Det fastsatte loft vil blive justeret løbende. Man kan benytte sig af ordningen i op til 33 uger pr. barn.

LÆS OGSÅ: Generel info fra DMF om barsel

Hvem bidrager til ordningen?

Barselsudligning for Selvstændige er en obligatorisk ordning for alle selvstændige mellem 18 og 64 år. Alle selvstændige og honorarmodtagere med B-indkomst, der er registreret som aktivt erhvervsdrivende hos SKAT, skal indbetale til ordningen. Det sker gennem et årligt bidrag, der i 2015 er på op til 328 kr.

Barselsudligning for Selvstændige opkræver bidrag for første gang den 1. september 2015. Ca. 210.000 selvstændige og honorarmodtagere med B-indkomstmodtagere vil indbetale til ordningen.

LÆS OGSÅ: Generel info fra DMF om barsel

Mere information

Find mere information om ordningen på www.borger.dk/barselsudligning.

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder