• A +
  • A -
  • print

Seniorpension til nedslidte borgere indført

09.01.2020 af Eva Thorsdal Asmussen

Seniorer med væsentlig nedsat arbejdsevne kan nu som noget nyt søge om seniorpension hos kommunen pr. 1. januar 2020. Seniorpension kan tilkendes nedslidte borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen og har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og som højest kan arbejde 15 timer om ugen vurderet i forhold til deres seneste job.

Chefjurist i Dansk Musiker Forbund, Trine Budtz, vurderer, at seniorpensionen hovedsageligt vil komme de medlemmer til gode, der ikke er blevet vurderet til at være syge nok til at modtage førtidspension og ikke er gamle nok til at få folkepension, og derfor har måtte arbejde lidt og få suppleret deres arbejdsindtægter med dagpenge eller lignende.

Du kan læse mere om seniorpension her: https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Foertidspension-oversigt/seniorpension

Hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvorvidt du er berettiget til seniorpension eller har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, er du velkommen til at kontakte DMFs chefjurist Trine Budtz på tb@dmf.dk