• A +
  • A -
  • print

Statens Kunststøtte til diskussion til efteråret

18.04.2018 af Petrine Jørgensen DMF

På finansloven 2018 blev to regionale fonde oprettet, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond. Kulturminister Mette Bock inviterer i efteråret til forhandlinger om den offentlige kunststøtte generelt, og Dansk Folkeparti ønsker yderligere omlægninger af Statens Kunstfond.

(Foto: Anders Hviid)

Allerede i december skrev Dansk Musiker Forbund, at to nye regionale kunstfonde var ren symbolpolitik, da de kun vil medføre øgede administration. Det vil betyde færre penge til kunsten og flere penge til administrationen. Derudover har Statens Kunstfond allerede i dag et stort geografisk fokus, når der uddeles støttemidler. Det virker derfor meningsløst at oprette to nye fonde for Statens Kunstfondens penge.

Dansk Folkeparti har yderligere udtrykt et ønske om at nedlægge Statens Kunstfond for at oprette seks regionale kunstfonde. Dette forslag blev førstebehandlet i Folketinget i sidste uge sammen med to andre forslag fra Dansk Folkeparti:

  • Enkeltpersoner skal ikke længere kunne modtage støtte fra Statens Kunstfond. Læs her
  • Folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum. Læs her

Dansk Musiker Forbund støtter ingen af de tre forslag. Ved førstebehandlingen var der stor skepsis fra oppositionen og en mildt afvisende kulturminister i forhold til alle forslag.

Mere bureaukrati, mindre kunst

Det første forslag om oprettelsen af seks regionale kunstfonde mødte stor skepsis fra en samlet opposition, som ikke vil støtte forslaget. Forslaget blev også afvist af kulturminister Mette Bock som mente, at de seks regionale kunstfonde vil give øgede udgifter til administrationen.

Kulturordfører Rasmus Nordqvist (Å) påpegede ligeledes, at Statens Kunstfond i forvejen har stort fokus på den geografiske uddeling og spurgte de tilstedeværende politikere:

Hvorfor tager man ikke udgangspunkt i, hvordan man mere kunst ud i hele Danmark? Vi får ikke mere kunst ved at skære på kulturen, eller ved at lave en fragmenteret indsats ved en opdeling af Kunstfonden. Vi har brug for at udvikle Kunstfonden, ikke afvikle den.

Kunststøtte er med til at understøtte de enkelte kunstnere

Dansk Folkepartis næste forslag om, at Statens Kunstfonde ikke længere skal uddele støtte til enkelte kunstnere fik også en kølig modtagelse i Folketingssalen. Kulturminister Mette Bock påpegede, at kunststøtten til enkeltpersoner var en god ubureaukratisk måde at støtte kunstnere på, og at ordningen gik mere end 100 år tilbage, hvor den blandt andet havde støttet H. C. Andersen.

Oppositionen stod endnu gang samlet og afviste blankt forslaget. Kulturordfører Søren Søndergaard (Ø) mente, at det kun ville øge bureaukratiet, og at forslaget vil gøre kunsten mere institutionaliseret:

Hvis enkeltpersoner ikke længere kan søge kunststøtte, så vil vi se mere af den samme kunst – populærkunsten. Det nyskabende og det frække vil blive valgt fra. Enhedslisten vil have mindre af det forudsigelige og mere af den uforudsigelige kunst.

Folkeafstemninger for kunst i det offentlige rum

Dansk Folkepartis sidste forslag var folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum, og at støtten til udenlandsk kunst skal ophøre. Hertil påpegede kulturminister Mette Bock, at Statens Kunstfond allerede inddrager lokalbefolkningen ved ny kunst. Derudover afviste kulturministeren forslaget om, at støtten til udenlandsk kunst skal ophøre, da denne går til danske kunstnere i udlandet.

Mette Bock begrundede således:

Det kommer det danske publikum til gode, hvis de danske kunstnere kan gøre sig væsentlige i udlandet. Derudover er det med til at tegne et positivt billede af lille Danmark i den store verden. Det er derfor ikke en god ide at stoppe kunststøtten til udenlandske kunstnere.

Alle tre forslag afvist

Overordnet blev alle tre beslutningsforslag afvist, men kulturminister Mette Bock henviste også til, at hun i efteråret vil åbne for en ny debat og politiske drøftelser for, hvordan den offentlige kunststøtte fremadrettet skal være.

Hvad det helt præcist indebærer vides endnu ikke, men Dansk Musiker Forbund er selvsagt imod en større bureaukratisering af den offentlige kunststøtte, som eksempelvis ses ved oprettelsen af de to nye regionale kunstfonde. Desuden peger DMF på, at der kan udvikle sig forskellige bedømmelseskriterier forskellige steder i landet, hvis støtten deles ud af forskellige ”centre”.

Dansk Musiker Forbund vil derfor fremadrettet arbejde politisk på, så lidt administration som muligt i Statens Kunstfond, at der fortsat er god geografisk fordeling i støttekroner, og at der fortsat uddeles støtte på baggrund af kriterier for kvalitet og relevans.