• A +
  • A -
  • print

Støt Fair Internet - Skriv under!

11.11.2015 af Karen Bendix DMF

Gør som Frederik Vedersø fra The Eclectic Moniker: Støt op om et Fair Internet med din underskrift.

Frederik Vedersø opfordrer musikere til at støtte op om underskriftindsamlingen for et Fair Internet. (foto: Frederik Vedersø)

I sidst uge sendte formanden for Dansk Musiker Forbund Anders Laursen en mail ud til alle DMF's medlemmer.

Budskabet var kort og præcist: Støt op om et Fair Internet kampagnen for udøvende kunstnere med din underskrift.

I denne uge stiller Frederik Vedersø fra The Eclectic Moniker sig i front for at støtte op om kampagnen:

”Vi har fortjent at blive betalt ordentligt for vores arbejde, ligesom alle andre mennesker. Streaming er fedt, men knapt så fedt, at vi ikke får noget for vores musik.”

Derfor opfordrer han alle musikere til at støtte op om Fair Internet Kampagnen med en underskrift her.

LÆS MERE: Om kampagnen ’Fair Internet For Performers’ 

 

Det er nu musikere skal råbe op

I disse dage arbejder EU kommissionen på en reform af ophavsretten, der byder på en mulighed for at sikre udøvende kunstneres rettigheder på internettet.

”Som musikere skal vi værne om vores rettigheder, men så sandligt også værne om rettigheder for de kommende generationer. For hvis vi tolererer en svag beskyttelse af vores rettigheder og vores værker på internettet i dag, vil også de kommende genrerationer af musikere lide økonomisk herunder. Og det er ikke fair,” siger Thomas Hyllested, som er faglig konsulent i DMF og national koordinator af kampagnen Fair Internet i Danmark.

”Det er udøvende kunstnere, der puster liv og sjæl i kunstens værker. Uden udøvende kunstnere ville Europa ikke have et pulserende kulturliv og en kreativ sektor, der bidrager afgørende til den europæiske økonomi.  Derfor skal vi underskrive underskriftsindsamlingen,” slutter Thomas Hyllested.


Fakta om Fair Internet kampagnen og underskriftsindsamlingen

Hvad indebærer det at støtte op om et Fair Internet kampagnen og underskriftsindsamlingen?

Underskriftsindsamlingen støtter lovforslaget i EU udslagsgivende på følgende måde:

• For kunstnere

Udøvende kunstnere vil modtage en garanteret betaling, når deres indspilninger gøres tilgængelig on demand online. De vil derfor ikke længere blive udelukket, hvilket i øjeblikket er tilfældet for de fleste, fra at modtage en retfærdig betaling for online udnyttelse af deres fremførelser samt fra de muligheder, Europas digitale marked har at tilbyde.

• For producenter

Eksisterende forretningsmodeller vil blive bevaret. Producenterne vil stadig erhverve de udøvendes kunstneres eneret til deres fremførelser, gennem individuelle eller kollektive overenskomster, og være i stand til at licensere den digitale brug af disse rettigheder.

• For kommercielle tjenester (musik streaming-tjenester, VOD og andre online distributionsplatforme)

Vederlaget skal betales af tjenesterne, ikke af producenterne. Vederlaget ville blive betalt uafhængigt af aftalerne mellem producenterne og kunstnerne. Kommercielle tjenester betaler vederlaget til forvaltningsorganisationerne, som er blevet betroet opgaven at opkræve og fordele vedlagene til de udøvende kunstnere. 

• For forbrugerne

Det er en udbredt opfattelse blandt forbrugerne, at de penge de bruger til at få adgang til online-indhold udelukkende ryger i lommerne på "store selskaber" dvs. store pladeselskaber eller filmstudier. Dette har for forbrugerne vist sig at være en hæmsko i forhold til at benytte sig af lovlige tilbud. Hvis det kan påvises, at alle udøvende kunstnere lønnes rimeligt for online udnyttelse af deres fremførelser, vil forbrugerne sandsynligvis opfatte lovlige kommercielle tjenester som mere retfærdige, hvilket kan afholde dem fra, at benytte ulovlige tjenester for at få adgang til kreativt indhold. 

Der skal være harmoni mellem intentionen om den tilsigtede EU beskyttelse og den faktiske betaling til kunstnerne. Kunstnerne har krav på en fair betaling. Støt Fair Internet Kampagnen og skriv under her: