• A +
  • A -
  • print

Strejkevarsel udsendt for musikere og musikskolelærere

01.03.2018 DMF, OK18

Ansatte musikere og musikskolelærere i Aarhus og Odense kommune er blevet udtaget til konflikt.

Der er i dag sendt strejkevarsel til KL for 10 % af Dansk Musiker Forbunds medlemmer i Aarhus og Odense Kommuner.

Forhandlingerne om fornyelse af de offentlige overenskomster er brudt sammen både i staten, kommunerne og regionerne, og derfor har alle lønmodtagerorganisationer på hele det offentlige område nu varslet strejke.  

Der er derfor i dag sendt strejkevarsel til KL for en række af Dansk Musiker Forbunds medlemmer i Aarhus og Odense Kommuner. Det drejer sig om musikere fra landsdelsorkestrene og musikskolelærere i Odense og Aarhus kommuner. De berørte medlemmer har fået besked direkte pr. mail. 

Strejkens forløb

Der er primært varslet strejke, fordi de offentlige arbejdsgivere har afvist at aftale lønforbedringer, der sikrer reallønnen og de offentligt ansatte samme lønudvikling som i den private sektor.

Den økonomiske krise er forbi, og offentligt ansatte musikere og musikskolelærere skal også have del i opsvinget. Vi har allerede i tre omgange taget medansvar og accepteret kriseoverenskomster.  

Strejken kan tidligst træde i kraft onsdag den 4. april 2018. Forligsmanden kan dog udsætte konflikten i 2x to uger.

De berørte musikere skal indtil videre gå på arbejde som normalt. Hvis der ikke indgås et forlig inden den 4. april, er de omfattede musikere og musikskolelærere frigjort fra sine arbejdsforpligtelser, og skal ikke møde på arbejde. 

Dansk Musiker Forbund vil løbende informere om situationen, og om hvordan medlemmerne skal forholde sig gennem konflikten. Dette vil ske pr. mail til de berørte medlemmer, samt information på vores hjemmeside og på Facebook. 

Konfliktgodtgørelse

Hvis omfanget af konflikten er begrænset til 10-15 % af medlemmerne, som er tilfældet på nuværende tidspunkt, vil Dansk Musiker Forbund yde konfliktgodtgørelse. Konfliktgodtgørelsen vil for en fuldtidsansættelse udgøre 1.500 kr. pr. dag. Beløbet vil blive forholdsmæssigt nedsat i forhold til din ansættelsesgrad. Beløbet ydes maksimalt for det der svarer til en måneds ansættelse. Beløbet er skattepligtigt med undtagelse af AM-bidrag. 

Bliver omfanget af konflikten anderledes end de 10-15 % af medlemmerne (f.eks. ved en lockout eller strejke i større omfang) vil Dansk Musiker Forbund udmelde en anden model i forhold til konfliktgodtgørelse/lån. Vi arbejder således hele tiden på at give de bedste betingelser for medlemmerne under en konflikt.  

Læs konfliktvejledninger her:

DMF Q&A om konflikt: Konfliktens ABC

Konfliktvejledning i kommuner: Konfliktvejledning ABC på det kommunale område

Læs mere om mulighederne for konfliktstøtte fra Dansk Musiker Forbund her

Kontakt:

Dansk Musiker Forbund på dmf@dmf.dk og 35240240.

#ok18 #enløsningforalle

Nyheder fra MUSIKEREN

MUSIKEREN delbar og læsevenlig

11.12.2018

Online og app-versionen af Fagbladet MUSIKEREN er blevet opdateret, og er nu meget mere læsevenlig og delbar, med mulighed for at dele artikler direkte til sociale medier og mail.

På jagt efter musiktalenter

03.12.2018

47 projekter med støtte fra Statens Kunstfond gør en ekstra indsats for de interesserede børn og unge, der skal blive særligt dygtige til musik. Et af projekterne finder vi i Haderslev.

Relaterede nyheder