• A +
 • A -
 • print

To dages intens debat om DMF

25.08.2016 af Karen Bendix DMF

Ny struktur i den politiske organisation, fokus på ungearbejdet og stabilisering af forbundets økonomi, var tre store emner de delegerede debatterede på Dansk Musiker Forbunds kongres 2016.

Efter en lang dag med ord og paragraffer, sluttede onsdag aften med Jacob Fischers jazzkvartet med trommeslager Andreas Svendsen, bassist Matthias Petri og violinist Bjarke Falgrenn. (foto Karen Bendix)

Der var både meningsudvekslinger og intense debatter på DMFs Kongres 2016, som blev afholdt på Konventum i Helsingør onsdag og torsdag.

Kongressen blev indledt af Hovedbestyrelsens beretning fremlagt af formanden (som kan læses her), hvor det politiske arbejde i organisationens sidste fire år blev gennemgået. I den efterfølgende debat var der mulighed for at tage ordet og kommentere på det arbejde og de beslutninger, den siddende hovedbestyrelse har foretaget i kongresperioden. Både debatterne affødt af beretning og de øvrige diskussioner var præget af formandsvalget i de delegeredes indlæg.

Den økonomiske situation

Der var både ris og ros til den afgående Hovedbestyrelse. De mest diskuterede emner var medlemsnedgang og forbundets økonomiske situation. Begge dele blev fremlagt og uddybet ved direktørens gennemgang af DMF’s regnskaber. Regnskaberne blev efter en længere debat godkendt af Kongressen.

De unge

Et af de varme emner, der blev debatteret, var ”de unge”. Der var bred enighed om at opgradere arbejdet med at hverve og fastholde unge, også efter at de overgår fra ungekontingent til fuldt betalende medlemskab, hvor nogen falder fra. Der var også enighed om, at arbejdet med fastholdelse af unge er vigtigt i den kommende hovedbestyrelses arbejde. Og der skal fortsat sættes fokus på ungearbejdet ude i lokalafdelingerne, hvor mange afdelinger allerede er i gang.

Vedtægtsændringer:

Ny politisk struktur

En af de vigtigste punkter, som blev debatteret intenst, var en vedtægtsændring om den politiske struktur i Hovedbestyrelsen. Det nye forslag, der blev vedtaget, betyder at:

 • Hovedbestyrelsen holder ét hovedbestyrelsesmøde mindre pr. år.
 • Der indføres en 2. næstformand, ud over den nuværende næstformandspost.
 • Hovedbestyrelsen suppleres med to medlemmer og øges dermed fra 13 til 15 medlemmer.
 • Forretningsudvalget udvides fra 6 til 7 medlemmer.
 • Der etableres et årligt repræsentantskabsmøde, der skal afløse det nuværende tillidsmandsmøde.

På det årlige repræsentantskabsmøde deltager repræsentantskabets medlemmer, der vælges af afdelingernes bestyrelse og består af:

 • 8 repræsentanter og 4 ungdomsrepræsentanter valgt af Københavns afdeling.
 • 6 repræsentanter og 3 ungdomsrepræsentanter valgt af Århus afdeling.
 • 4 repræsentanter og 2 ungdomsrepræsentanter valgt af Odense afdeling.
 • 4 repræsentanter og 2 ungdomsrepræsentanter valgt af Ålborg afdeling.
 • 2 repræsentanter og 1 ungdomsrepræsentant fra hver af alle øvrige afdelinger.
 • Hovedbestyrelsens medlemmer, der ikke tæller med ved ovenstående fordeling.

Andre forslag:

Ved siden af de store lovforslagsændringer, havde tre lokalafdelinger stillet tre forslag, som kongressen tog stilling til.

Internetbaseret debatforum

Første forslag kom fra DMF Østsjælland, der ønsker at etablere et åbent debatforum for medlemmer. Efter en debat om, hvordan et sådant forum faciliteres og administreres, blev det besluttet at pålægge hovedbestyrelsen at oprette internetbaserede debatfora.

Herunder et forum, hvor alle medlemmer kan deltage – og et hvor kun afdelingernes bestyrelse, suppleanter og Hovedbestyrelse kan deltage.

Sammenlægning af DMF og DMpF

Et forslag fra Silkeborgafdelingen om at arbejde på at sammenlægge de to organisationer DMF og DMpF blev vedtaget af Kongressen, og den nye ny Hovedbestyrelse har som opdrag i næste periode at indlede forhandlinger samt arbejde for en fusion af DMF og DMpF.

Mobile scenevogne

Et forslag fra Herningafdelingen om at DMF anskaffer sig to mobile scenevogne, som medlemmerne kan benytte, blev lagt over til den kommende Hovedbestyrelse. Kongressen opfordrede til at Hovedbestyrelsen undersøger muligheden for, at Hovedforbundet indkøber eller leaser to stk. godkendte DMF-mobile-scenevogne til placering henholdsvis øst og vest for Storebælt. Scenevognene skal kunne udlånes til afdelingerne.

Kongressens første dag begyndte med musik. Violinist Michala Høj satte tonen an med et solostykke. (foto Karen Bendix)