• A +
  • A -
  • print

Uændrede regler for udenlandske arbejdere

12.06.2018 af Petrine Jørgensen DMF

Udenlandske musikere er desværre ikke inkluderet i lovændringen om smidigere regler for udenlandske arbejdere.

Musikere er desværre ikke inkluderet i ny lovgivning om smidigere regler for udenlandske arbejdere. Integrations- og Udlændingeminister Inger Støjberg lægger op til en ny, juridisk vurdering efter sommer (Arkivfoto: Das Büro/Daniel Urhøj).

I februar meldte Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg ud, at reglerne for udenlandske arbejdere skulle smidiggøres. Udmeldingen kom efter en stribe af sager, hvor både udenlandske musikere og forskere havde modtaget større bøder og karensperiode på permanent opholdstilladelse efter at have taget bijob ved siden af deres hovedbeskæftigelse. Eksempelvis har flere udenlandske musikere, som er hovedbeskæftiget i et symfoniorkester, modtaget bøder for at vikariere i andre symfoniorkestre. Det er absurde regler, og det var en tiltrængt ændring af loven, som Integrations- og udlændingeministeren lagde op til.

En bred lovændring

Der var også bred opbakning i Folketinget om at gennemføre en ændring af loven, som blandt andet indebar, at udenlandske musikere ville få tilladelse til bibeskæftigelse på 12 timer om ugen i gennemsnit ved siden af deres hovedbeskæftigelse uden at skulle ansøge om dette. Og reglen om 15 års karantæne på permanent opholdstilladelse ville blive ophævet, også med tilbagevirkende kraft. Forskere skulle tillades at arbejde ubegrænset.

Hertil indsendte Dansk Musiker Forbund et høringssvar, som forslog, at musikerne, ligesom forskerne, kunne tage ubegrænset bibeskæftigelse, så længe bibeskæftigelsen hører sammen med hovedbeskæftigelsen.

Flertal uden om regeringen

Ved andenbehandlingen af loven valgte Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF desværre at danne et flertal uden om regeringen, hvor det blev besluttet, at lovændringen kun skulle gælde udenlandske forskere. Begrundelsen var, at partierne (S, DF, SF) frygtede, at en større lovændring ville åbne for mere social dumping.

Radikale Venstre forsøgte at få musikere inkluderet på lige fod med forskerne, men det blev desværre ikke gennemført.

Måske nye regler efter sommer

Inger Støjberg var ærgerlig over Socialdemokraternes kovending, hvilket hun understregede ved andenbehandlingen af lovforslaget i Folketingssalen:

Jeg kan bare sige, at jeg håber simpelthen, at Socialdemokraterne har en rigtig god forklaring til de musikere, der arbejder for andre orkestre.

Desuden kaldte Integrations- og udlændingeministeren Radikale Venstres forslag om at inkludere musikere på lige fod med forskere meget sympatisk. Dog mente ministeren ikke, at det var muligt at få foretaget en juridisk vurdering af forslag, som var i overensstemmelse med de internationale forpligtelser inden for en så kort tidsfrist, således at musikerne kunne inkluderes i lovændringen.

I stedet lagde Integrations- og udlændingeministeren op til at få taget en juridisk vurdering af forslaget om at inkludere musikere på lige fod med forskere. Hvis dette er muligt, vil regeringen forhåbentlig fremsætte et nyt lovforslag på den anden side af sommerferien, som inkluderer musikerne.

Vær stadig opmærksom på reglerne

Dansk Musiker Forbund er naturligvis meget ærgerlige over, at Socialdemokraterne ændrede holdning så sent i forløbet, således at musikere ikke blev inkluderet i lovændringen. Det er Dansk Musiker Forbunds forhåbning, at der vil blive stillet et nyt lovforslag efter sommerferien, og Dansk Musiker Forbund vil arbejde på at holde politikerne op på deres løfte.

I mellemtiden opfordrer vi alle udenlandske musikere med opholdstilladelse til at være opmærksomme på, at de strenge regler for at tage et job ved siden af hovedbeskæftigelsen stadig gør sig gældende. Man er altid velkommen til at kontakte Dansk Musiker Forbund på dmf@remove-this.dmf.dk, såfremt man har nogen spørgsmål.