• A +
  • A -
  • print

Vil regeringen klassisk musik?

17.08.2016 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

Det spørgsmål kan man stille sig selv, hvis man har læst Bertel Haarders kronik ”Midt i en ny guldalder” i JP 14.8.2016.

Kulturministeren bebuder besparelser i symfoniorkestrene. På billedet er det Aarhus Symfoniorkester på Skanderborg Festival, hvor de spiller hvert år.

I søndagens kronik i JP skriver kulturminister Bertel Haarder, at det går godt i dansk kulturliv. Men han skriver også, at vi – her menes der ministeren selv og regeringen – ”skal udvise lederskab og foretage visse valg”. Kronikken kommer i kølvandet på, at Bertel Haarder har meldt ud, at han ønsker at skære to procent af kulturbudgetterne hvert år frem mod 2020.

LÆS OGSÅ: Frihold landsdelsorkestrene for besparelser

Længere nede i kulturministerens kronik fremgår det, at han med ”visse valg” blandt andet mener, at det ville ”give bedre musik for pengene”, hvis landet symfoniorkestre samarbejder og fusionerer. Det har affødt modreaktioner fra orkestrene i flere medier.

En kritik, der også lyder fra Dansk Musiker Forbunds formand, som understreger, at landsdelsorkestrene udfylder en vigtig rolle i det geografiske område, de tilhører. Præcis i tråd med regeringens ønske om at styrke kulturen i provinsen.

”Ved sidste finanslov blev en del kulturmidler flyttet mod provinsen for at stimulere her og lægge en dæmper på københavnsk dominans. Der blev indført besparelser på store dele af kulturlivet. Som besparelsesminister er Bertel Haarder gået ”bagerst” i processen for kulturen og vil formentlig blive husket som sådan Det var også dengang, staten sendte 10 mia. kr. ud af landet, men det er en anden historie. Regeringen har flyttet kulturmidlerne vestpå, men det ser ud til at pengene er blevet spist på vej over Storebælt,” siger Anders Laursen..

Han understreger også, at ministeren ved at skære i musikerstillinger og slå orkestre sammen, svækker netop det lokale kulturliv, hvor orkestrene spiller en kæmpemæssig rolle. I forhold til det lokale musikliv i musikskoler og på MGK

Lokalt musikliv og fødekæde svækkes

Ved at skære i musikerstillinger og slå orkestre sammen, svækkes det lokale kulturliv, hvor orkestrene spiller en vigtig rolle.

”Uanset hvordan og hvorledes kulturministeren forestiller sig de foreslåede besparelser udmøntet, så er der tale om meget væsentlige og yderligere nedlæggelser af stillinger inden for den klassiske orkestermusik, og det vil gå ud over hele det danske musikliv,” siger Anders Laursen.

Han påpeger, at der de senere år i forvejen er nedlagt militærorkestre og et Underholdningsorkester samtidig med, at et stadigt større antal normerede stillinger står ledige pga. manglende bevillinger.

”Hvis ikke politikerne sender andre signaler, kan man frygte, at der vil værre endnu færre unge talenter, der vil vælge at satse på en karriere som professionel, klassisk musiker. På en række instrumentgrupper er ansættelsesmulighederne efterhånden forringet i så væsentlig grad, at det i dag truer en fortsat fødekæde i musikken – og husk: Blæsere til hele musiklivet uddannes på de klassiske konservatorier, så det er et samlet musikliv, der påvirkes af besparelserne”.

Der er penge nok

”Mit spørgsmål til regeringen og kulturministeren er, om de ønsker, at den danske befolkning i hele Danmark skal have glæde af klassisk musik i Danmark, som tidligere regeringer har ønsket det”, siger han og understreger, at Dansk Musiker Forbund har svært ved at forstå, at der ikke skulle være penge til kultur, og at man tillige kan undre sig over, at kulturministeren kommer med en udmelding om besparelser allerede inden finanslovsforhandlingerne er gået i gang.

”Det er desværre en kulturminister, der er særdeles forhippet på at spare på det område, han er minister for. Vi ved, at kultur sammen med jobs og børneinstitutioner er den vigtigste bosætningsfaktor, når danskerne skal vælge bopæl, eller virksomhederne skal finde et sted at virke. Landsdelsorkestrene bidrager til et rigt kulturliv, fordi de alle som en er nationalt og internationalt anerkendte og fungerer som en kulturel spydspids i deres lokalområde,” siger Anders Laursen og forklarer, at musikerne spiller for alle aldersgrupper og ofte i konstellationer med andre genrer og i øvrigt spiller meget dansk komponeret musik.

”Der er noget for alle danskere og i hele Danmark. Besparelserne kommer til at gøre klassisk musik stadigt sværere tilgængeligt for alle uden for hovedstaden og dermed præcist for den målgruppe, som regeringen siger, de vil komme i møde. Så man kan med rette spørge: ”Vil regeringen klassisk musik?”.”

LÆS OGSÅ:

JP www.jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8919321/midt-i-en-ny-guldalder/

Politiken  www.politiken.dk/kultur/musik/ECE3339430/haarders-spareforslag-splitter-kulturlivet/

DR.dk www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/kritik-af-spareplan-en-violinist-er-ikke-en-ludobrik


Fakta om kulturbesparelserne

Kulturministeren vil skære to procent af kulturbudgetterne hvert år frem mod 2020. For symfoniorkestrene betyder dette, at orkestrene skal fyre 25 musikere over de næste fire år. De syv orkestre har i alt cirka 600 faste stillinger. Færre musikere vil betyde et mindre repertoire og færre af de publikumspopulære store symfonier.