• A +
  • A -
  • print

Urafstemning

Dansk Musiker Forbund afholder digital urafstemning om en ændring af forbundets love, og vi skal derfor anmode dig om at stemme. På den måde får du indflydelse på hvordan forbundet kan repræsentere dig og dine rettigheder som udøvende musiker.

Samtidig skal vi anmode dig om at opdatere dine oplysninger på Mit DMF, sådan at vi nemmere kan hjælpe dig i fremtiden.

Baggrunden for afstemningen er, at Dansk Musiker Forbund sammen med andre danske kunstner- og rettighedsorganisationer arbejder for at bevare og udbygge de ophavsretlige ordninger, der betyder at du får vederlag når optagelser, hvori du medvirker, bliver brugt i forskellige sammenhænge.

Men ordningerne er under pres fordi nye distributionsformer og forbrugsmønstre udfordrer de eksisterende forretningsmodeller. For at bevare og forbedre dine muligheder for at modtage betaling for brug af dine rettigheder, vil Dansk Musiker Forbund intensivere samarbejdet mellem organisationerne og gøre grundlaget for at repræsentere dig bedre end det er i dag, når der forhandles med tv-distributører og andre audiovisuelle tjenesteudbydere – YouSee, Netflix m.fl.

For at styrke forbundets repræsentativitet foreslår Hovedbestyrelsen, at forbundets love ændres, således at det ikke-eksklusive mandat, som DMF i dag forvalter dine rettigheder på, kan suppleres af et eksklusivt mandat på mindre områder, som er strategisk vigtige i det nye mediebillede.

At mandatet er eksklusivt betyder, at det alene er Dansk Musiker Forbund eller den organisation, som forbundet bemyndiger til at bruge mandatet, der kan indgå aftale om brug af rettighederne. Med et eksklusivt mandat i ryggen vil Dansk Musiker Forbund – og dem vi slutter os sammen med f.eks. i Copy-Dan eller Create Denmark - stå stærkere i forhandlinger med tv-distributører og tjenesteudbydere.

Det eksklusive mandat kan – hvis I medlemmer stemmer ja - kun omfatte rettigheder i audiovisuelle produktioner. Det betyder, at det er rettigheder, som i forvejen administreres kollektivt, der umiddelbart omfattes af lovændringen. Forslaget berører således ikke rettigheder i lydoptagelser, kontrakter med musikselskaber osv.

Med lovændringen får Hovedbestyrelsen mulighed for at sætte mandatet i kraft, når Hovedbestyrelsen vurderer at det er relevant, samt mulighed for løbende at justere på hvilke rettigheder mandatet omfatter. Det er således navnlig planen, at mandatet også kan komme til at omfatte dine rettigheder i abonnementsbaserede streamingtjenester.

Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse foreslår og anbefaler, at du stemmer ja til forslaget om lovændring.

Så hjælp DMF med at hjælpe dig – stem ja til den lovændring, som hovedbestyrelsen foreslår og anbefaler.

Se de konkrete formuleringer af lovændringerne her

Har du spørgsmål til lovændringen er du velkommen til at kontakte chefjurist Morten Madsen på telefon: 35 240 240.

GÅ TIL AFSTEMNINGEN...

Med venlig hilsen

Anders Laursen

formand