• A +
  • A -
  • print

Forskellige typer medlemskab

Medlemskab med fradragsberettiget kontingent

A-medlem

Som A-medlem bliver du både medlem af Dansk Musiker Forbund og arbejdsløshedskassen (FTF-A). Som medlem af A-kassen er du under visse betingelser sikret en økonomisk kompensation ved en eventuel ledighedsperiode.
For at blive A-medlem, skal du arbejde som musiker og/eller musikunderviser.

Optagelse i A-kasse som nyuddannet

Når du har afsluttet en uddannelse af mindst 18 mdrs. varighed på en af landets videregående musikuddannelser kan du optages som nyuddannet (dimittend) i DMF/FTF-A. Hvis du ønsker at blive optaget som dimittend i A-kassen, skal FTF-A have modtaget din optagelsesbegæring inden 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse.
Der er ikke mulighed for at dispensere for 14-dages reglen.
Bemærk at fristen skal overholdes.
Rekvirer særlig dimittend brochure.

Optagelse i A-kasse ved overflytning

Du kan blive overflyttet fra en anden A-kasse og bevare din medlemsanciennitet, når du opfylder følgende betingelser:
- du skal indenfor en 5-ugers periode have musikarbejde i gennemsnit 10 timer om ugen.
- du skal være i arbejde på overflytningsdagen.

Optagelse i A-kasse på baggrund af arbejde

Du kan optages i A-kassen på baggrund af musikarbejde når du opfylder bl.a. følgende krav:
- du skal have bopæl i Danmark, være fyldt 18 år, men ikke 65 år.
- du skal kunne dokumentere at være i arbejde som musiker på lønmodtagerbetingelser.

Kontakt DMF's A-kasseservice for nærmere information om de præcise krav og regler vedr. dokumentation for arbejde, dagpengeret, dagpengeudbetaling, overførsel osv. (se side 9)

F-medlem

Som F-medlem bliver du alene medlem af forbundet. Alle, uanset musikgenre eller instrument, der har en indtægt, stor eller lille, ved musik og/eller musikundervisning, kan optages som medlem af DMF.

U23-medlem

Som U23-medlem skal du være ung - under 23 år.
U23-medlemmer optages med alle rettigheder, men betaler kun kr. 100 om måneden.

U-medlem

Som U-medlem - skal du være i gang med en uddannelse.
U-medlemmer optages med alle rettigheder. Du kan fortsætte som U-medlem indtil uddannelsen er afsluttet.

G-medlem

Du kan blive G-medlem, når du overgår til fuld pension, såvel førtidspension, arbejdsmarkedspension som folkepension. G-medlemskab kræver forudgående fuldt betalende medlemskab i sammenlagt 10 år.


Medlemskab - lokalafdelinger - medlemsdemokrati

DMF er et forbund af 27 lokale foreninger (se kort).
Lokalafdelingerne har generalforsamling hvert år.
Hvert fjerde år er der kongres i forbundet.
Næste kongres finder sted i år 2016.
Hertil vælger lokalafdelingerne ca. 120 delegerede. De delegerede vælger DMF's formand og næstformand samt yderligere 11 hovedbestyrelsesmedlemmer.
DMF har lidt under 6.500 medlemmer.