• A +
  • A -
  • print

Kontingent

Der er mange varianter af et fagforeningsmedlemskab i DMF. Kontingentet skræddersys til netop den situation, du er i. Se her på siden hvad et koster at være medlem af DMF.

2016

KATEGORI

AB

AD

AP

EN

F

U

U23

G

A-kasse adm. 93 93 93 93
Statsbidrag 334 334 334 334
ATP dækn.bidrag 8 8 8
Efterløns-bidrag
488
I alt FTF-A 435
923
435
427
DMF
AkasseService
64 64 64
Forbundsktg. 348 348 348 348 348 175
75
Strejkefond 5 5 5 5 5 3
Adm.bidrag
50

Samlet DMF ktg.
Uden afd.

852

1340

852

780

353

178

100*

100**

Kontingentsatserne er kroner pr. måned

  • AB: Fuldtidsforsikrede, ekskl. Efterløn
  • AD: Fuldtidsforsikrede, inkl. efterløn
  • EN: Efterløn
  • AP: Udstedt efterlønsbevis
  • F: Medlemmerne betaler fuldt kontingent til forbund/afdeling
  • U: Over 23 år og under uddannelse. Medlemmerne betaler det halve af et F-medlem til forbund/afdeling.
  • * U23: Unge under 23 år. Medlemmerne betaler 100 kr. pr. måned til forbund/afdeling!
  • **G: Medlemmerne betaler 100 kr. pr. måned til forbund/afdeling