• A +
  • A -
  • print

Aktiveringsregler

Regler om aktivering

Opdateret 28. december 2015.

Aktiveringspligten fra 1. juli 2015 sker således:

* Under 30 år og over 50 år - efter 13 uger/3 mdr.´s ledighed.

* Mellem 30 og 50 år - efter 26 uger/ 6 mdr.´s ledighed.

Når du skal aktiveres via et jobcenter eller anden aktør, er der mulighed for tre slags tilbud.

  • Vejledning og opkvalificering
  • Virksomhedspraktik
  • Ansættelse med tilskud

Vejledning og opkvalificering kan bestå i korte vejlednings- og afklaringsforløb i op til 6 uger, særligt tilrettelagte projekter og ordinære uddannelsesforløb. Ydelsen er med få undtagelser din individuelle dagpengesats. 

 

Varighedsbegrænsning for tilbud om vejledning om opkvalificering

Op til 6 ugers tilbud om vejledning og opkvalificering:

* inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhverskompetencegivende uddannelse, eller

* hvis personen er fyldt 30 år.

Med hensyn til ordinære uddannelsesforløb, er der ikke begrænsninger for, hvad jobcentrene kan tilbyde. Jobcentrene skal dog ind og vurdere, hvorvidt uddannelsen giver øget beskæftigelsesmulighed mm.


Personer under 30 år kan som hovedregel ikke få tilbud om SU-berettigende uddannelser.

Virksomhedspraktik kan gives til alt slags arbejde i såvel privat som offentlig virksomhed- så længe der ikke sker konkurrenceforvridning. Virksomhedspraktik gives normalt i op til 4 uger, og der udbetales dagpenge.

Ansættelse med tilskud, løn- og ansættelsesvilkår vil i privat virksomhed være den overenskomstmæssige løn. I offentlig virksomhed vil du højst kunne få løn, der svarer til din individuelle dagpengesats. Din arbejdstid vil blive fastsat ud fra en omregning af din dagpengesats som giver det antal arbejdstimer, du skal udføre i løntilskudsjobbet. Det er jobcenteret der beregner timetallet.

* Offentligt løntilskudsjob - max. 4 mdr.´s varighed og efter mindst 6 måneders ledighed.

*Privat løntilskudsjob - max. 6 mdr.´s varighed og efter mindst 6 måneders ledighed.

Styrket indsats

Senest ved 16 måneders ledighed skal du - ud over jobsamtaler hver 3 måned - til samtale i jobcenteret om en særlig aktiv indsats. Den kan bl.a. bestå af mulighed for tildeling af en personlig jobformidler eller et forløb med hyppigere samtaler og virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskudsjob.

Indsatsen fortsætter til man er i ordinært arbejde, dog længst frem til den 2-årige dagpengeret udløber.

Artlab 

Vær opmærksom på at DMF udbyder kurser via Artlab som kan vejlede dig i mulighederne for at få det som led i din aktivering. Se mere på www.artlab.dk

Fritagelse for aktivering

Du kan blive fritaget for aktivering hvis du har minimum 2o timers arbejde i gennemsnit om ugen set på månedsbasis.

Hvis du f.eks. har 8 undervisningstimer på en aftenskole svarer det til 12,8 timer (8x1,6) og har du sideløbende hermed løse musikjob til  kr. 1700,00 svarer det til 7,55 timer (1700:225,13). Det vil sige ialt 20,35 time om ugen og mulighed for fritagelse for aktivering. De 225,13 er omregningssatsen for 2016 som bruges ved honorarlønnet lønmodtager arbejde.

Har du spørgsmål kan du kontakte dit lokale jobcenter eller A-kasseService.

 

Meld dig ind

Meld dig ind i DMF og vælg "A-medlem" for a-kasse-medlemskab. >> Online indmeldelse

Hvem kan du kontakte

I København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

I Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99