• A +
  • A -
  • print

Få svar på nogle af dine spørgsmål i forbindelse med corona-situationen

27.03.2020

Aflysning af arrangement

Freelancemusikere og selvstændige er meget hård ramt af corona-situationen og de deraf følgende aflysninger af koncerter, events og lignende. Derfor er det vigtigt at ringe til forbundet med henblik på at få individuel og konkret rådgivning om netop din situation.   

Der er den 18. marts 2020 og foreløbigt frem til den 13. april 2020 indført et forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer. Aflysning som følge af dette forbud medfører f.eks., at kontrakter i givet fald vil kunne ophæves på grund af force majeure. I disse tilfælde er det vigtigt, at alle bevarer eller hurtigst muligt får dokumentation for aftalen og det økonomiske tab i forhold til diverse hjælpepakker om økonomisk støtte. Derudover er restauranter, natklubber mv. også lukket ved et forbud, der kan medføre force majeure, hvorved kontrakter kan ophæves. Ligeledes forholder det sig med de tidligere beslutninger om lukning af skoler, kulturinstitutioner mv. Generelt kan siges, at hvor et forbud eller påbud er vedtaget (ikke opfordringer eller anbefalinger), kan der være tale om force majeure.

Ved aflysning af arrangement, hvor forsamlinger er under 10 personer, er udgangspunktet f.eks. fortsat således, at dem, der aflyser aftalen, bærer risikoen for det tab, der måtte følge. Dette gælder, medmindre man har skrevet særlige forbehold ind i den aftale, der er indgået. Der kan derfor ikke hævdes force majeure i disse tilfælde. Vi opfordrer dog til, at man går i dialog med arrangøren, så man sammen finder en løsning.  

Privat ansatte

Regeringen har indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Aftalen betyder, at virksomheder, der har eller ville have været nødt til at opsige medarbejdere på grund af corona-situationen, kan få kompenseret store dele af lønnen. De virksomheder, der er omfattet, er de, der stod overfor at ville opsige mindst 30% af medarbejderstaben eller flere end 50 personer. Lønkompensationen for månedslønnede er 75% - maksimalt 23.000 kr. For timelønsansatte er kompensationen 90% - maksimalt 26.000 kr. om måneden.

Du kan se nærmere om modellen her: https://fho.dk/blog/2020/03/18/vejledning-i-trepartsaftalen-om-loenkompensation-faa-svar-paa-hvem-der-er-omfattet-af-aftalen/

Selvstændige

Hvis du er selvstændig, opfordrer vi dig til at bevare eller hurtigst muligt få dokumentation for aftalen og de aflyste jobs. Regeringen har indgået en aftale med Folketingets partier om en hjælpepakke til selvstændige og freelancere. Aftalen betyder, at selvstændige og freelancere uden CVR nr. vil kunne få dækket et omsætningstab og dækket nogle faste udgifter ud fra en række kriterier. Derudover har selvstændige virksomheder mulighed for f.eks. forbedret sygedagpengerefusion, økonomisk garantiordning, kompensationsordning ved aflysning af større arrangementer, forlængelse af betalingsfrister vedr. moms, AM-bidrag og A-skat. Du kan bl.a. læse mere om hjælpepakkerne  her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Offentligt ansatte

Hvis du er offentligt ansat, og ikke varetager kritiske funktioner, er du fra fredag den 12. marts 2020 hjemsendt med løn i 2 uger. Det er den 23. marts 2020 blevet forlænget til og med den 13. april 2020. Derudover er der indgået aftaler om mere fleksible faggrænser.

De offentlig arbejdsgivere (henholdsvis stat og KL/regioner) og de arbejdstagerorganisationer (henholdsvis CFU og Forhandlingsfællesskabet) har indgået en aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19. På tilsvarende vis har det kommunale parter indgået en aftale om det samme.  

Medarbejdere, der efter arbejdsgiverens anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts til den 13. april 2020, kan blive pålagt at afvikle frihed i op til 5 dage. Det er op til ledelsen at vurdere, om den enkelte medarbejder skal varetage opgaver, uanset om pågældende er hjemsendt eller ej, eller om medarbejderen i stedet skal afholde op til 5 dages frihed. Ved ”varetager opgaver” forstås i den foreliggende situation også situationer, hvor en medarbejder er pålagt at kunne møde ind med kort varsel den pågældende dag.  

Der kan anvendes feriedage, særlige feriefridage, afspadsering mv. (f.eks. timer fra en positiv flexkonto). Der kan kun anvendes dage, der allerede er optjent. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen. Heraf følger bl.a., at der ikke kan anvendes særlige feriefridage fra ferieåret 20/21. Afviklingen af friheden kan pålægges med dags varsel.  

Det følger af aftalen, at op til 5 dages ferie, særlige feriedage, afspadsering mv., der er fastlagt til afholdelse i perioden 14. april – 30. april 2020, med tilsvarende forkortet varsel kan fremrykkes til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020. Hvis dette sker, kan der ikke pålægges yderligere frihed i medfør af denne aftale. Med andre ord kan den enkelte medarbejder kun pålægges frihed/ferie op til 5 dage. Arbejdsgiver skal erstatte et evt. økonomisk tab som følge af en sådan ændring fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende, således at medarbejderen holdes skadesløs.  

Feriedage, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering mv., som den ansatte allerede har afholdt i perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 27. marts 2020, medregnes ved opgørelsen af de op til 5 dages frihed.

Aftalen for de statsansatte og aftalen for de kommunalt ansatte ligger som pdf-filer i bunden af denne artikel.  

Du er meget velkommen til at kontakte forbundet for specifik rådgivning for lige netop dit ansættelsesområde. Ring på 35 240 240 på alle hverdage.

Dagpenge – a-kasse

Mange ringer ind og er i tvivl om, hvorvidt man kan få dagpenge, når man bliver sendt hjem fra arbejde og/eller spillejobbene bliver aflyst.  

Først og fremmest skal du – inden du undersøger, om du skulle være berettiget til dagpenge fra din a-kasse – have tjek på, om du har ret til at få penge, uanset at arrangør har aflyst dit spillejob.  

Hvis du ikke har krav på løn, skal du opfylde betingelserne for at få dagpenge. Som udgangspunkt bør der være mulighed for at få dagpenge, hvis du ikke får løn.  

For ledige medlemmer af FTF-a gælder, at de skal følge anbefalingen "at blive hjemme i en periode" Det indebærer derfor, at de ikke skal stå til rådighed, ikke søge job, og ikke deltage i samtaler. De vil fortsat få deres dagpenge. FTF-a opdaterer løbende deres kommunikation på hjemmesiden og opfordrer alle a-kasse-medlemmer til at holde sig orienteret der: https://ftfa.dk/

Dansk Musiker Forbund anbefaler, at du – hvis du bliver ledig - tilmelder dig Jobnet som ledig. Du får tidligst ret til dagpenge fra den dato, hvor du er tilmeldt. Dernæst skal du melde dig ledig i din a-kasse.  

Hvis du er selvstændig, opfordrer vi dig til at kontakte din a-kasse for at høre om muligheden for at få dagpenge. Du kan også kontakte Dansk Musiker Forbunds a-kasserådgiver, Ann-Mari Nostrup, på amn@remove-this.dmf.dk

Der kom ændrede regler 1/10-2018, som måske betyder, at du slet ikke anses for at være selvstændig erhvervsdrivende: https://ftfa.dk/din-situation/nye-selvstaendig-regler/

DMF anbefaler, at du melder dig ledig på Jobnet, uanset om du har ret til dagpenge eller ej, da der måske kommer flere hjælpepakker fra regeringen.  

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse: Kontakt Dansk Musiker Forbunds a-kasse-service.  

Andre situationer og i det hele taget

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 35 240 240 eller mail: dmf@dmf.dk for individuel rådgivning.

Bemærk dog, at vi har valgt foreløbigt at lukke for al personlig henvendelse. Det gør vi for at medvirke til at begrænse smitterisikoen.  

Dansk Musiker Forbund opfordrer i øvrigt alle medlemmer til at følge regeringens anvisninger og løbende følge udviklingen på www.coronasmitte.dk

Aftale om kommunalt ansatte

Aftale om statsansatte