• A +
 • A -
 • print

Salg af cd'er online

Undgå fejl og misforståelser: Sådan sælger du din egen-producerede cd via din hjemmeside - uden at overtræde reglerne.

Der gælder særlige regler, som beskytter forbrugerne, når man vil markedsføre og sælge cd'er eller andre varer via internettet. For eksempel må man ikke uopfordret henvende sig til folk for at sælge sin cd, ligesom forbrugere ved nethandel har en særlig fortrydelsesret.

Til højre på siden finder du en standardformulering til følgebrev/faktura, du kan bruge hvis du sælger cd'er via nettet.

LÆS OGSÅ: Hjemmesider - må jeg det?

Markedsføring

Vær opmærksom på reglerne i markedsføringsloven. Man må ikke uopfordret sende e-mails rundt til folk og virksomheder, hvis e-mail adresse man tilfældigvis har fået i en anden forbindelse, med tilbud om fx at købe ens cd. Forbuddet gælder også i forhold til at skaffe kunder til fx spillejobs. Man må kun sende den slags e-mails til nogen, der har bedt om det.

Har man derimod allerede handlet med nogen, der i samme forbindelse har givet sin e-mail adresse, har man lov til at markedsføre flere produkter og ydelser for kunden, forudsat vedkommende i forbindelse med afgivelsen af e-mail adressen har haft mulighed for at frabede sig henvendelser. Man skal også huske at give kunden mulighed for let og gebyrfrit at framelde sig mailinglisten i markedsførings-e-mailen.

Hvis man sælger sine cd'er via nettet på den måde at folk simpelthen sender en e-mail for at bestille, kan man passende i sin svar e-mail bede dem bekræfte, om man må bruge deres e-mail til at sende fremtidige tilbud om varer eller koncerter til dem. Hvis de svarer ja, kan man gøre det, hvis de ikke svarer eller svarer nej, må man ikke.

Er jeg erhvervsdrivende?

Har man en hjemmeside, hvor man tilbyder salg af cd'er anses man for at være erhvervsdrivende ift. forbrugeraftaleloven. Man kan ikke dække sig ind under at man fx aldrig har solgt mere end nogle få cd'er, at det er bagatelagtigt eller at man ikke har virksomhed i skattemæssig forstand. Derfor er det klogt at sætte sig ind i de pligter man har som sælger, og hvilke særlige rettigheder køberen har.

Selve handelen

Inden handel indgås, dvs. som standardoplysninger på selve hjemmesiden, skal følgende oplysninger kunne læses af kunden:

 1. Sælgers navn og adresse, samt erhvervsmæssige hovedaktivitet; fx musiker Jens Nielsen, Hovedgaden 2, osv.
 2. Varens karakter og væsentligste egenskaber; fx cd'ens titel, kunstnerens navn, antal musiknumre evt. titler.
 3. Den samlede pris for varen inklusive omkostninger, moms og andre afgifter; fx 100 kr. + moms 25 kr. + leveringsomkostninger (porto er momsfri) 20 kr. = samlet pris 145 kr. Hvis man pålægger et administrationsgebyr skal dette også fremgå, og der skal også beregnes moms af dette beløb.
 4. Vilkår om betaling og levering; fx girokort vedlægges og en betalingsfrist, leveringsmåde, og leveringsfrist (ifølge loven maks. 30 dage).
 5. Fortrydelsesretten i henhold til loven (14 dage).
 6. Hvor længe oplysningerne ovenfor er gældende, herunder hvor længe varen udbydes til den anførte pris; fx oplysninger og tilbud er gældende til [dato].

Oplysningerne i pkt. 1-5 skal også anføres på den faktura eller i et særskilt brev, der sendes til kunden sammen med varen. Det er ikke tilstrækkeligt med en elektronisk faktura.

Fortydelsesret

Særligt angående punkt 5, fortrydelsesretten, skal der gives helt præcise oplysninger.

Fortrydelsesretten indebærer en ret for kunden til at træde tilbage fra handelen inden for en frist på 14 dage fra den dag, hvor kunden har modtaget varen og fakturaen. Det er tilstrækkeligt at kunden har sendt varen retur inden fristens udløb. Dvs. at er varen indleveret på fx posthus til forsendelse på fristdagen, så er det i orden, selvom sælgeren først modtager varen nogle dage senere.

Sælger skal også huske at oplyse returneringsadresse.

Ifølge loven er det som hovedregel godt nok, at varen returneres i "væsentlig samme stand og mængde", som den blev modtaget af kunden. Hvis der ikke var særlige regler for at man som sælger af cd'er kunne sikre sig, at køberen ikke bare kopierede cd'en til sin pc og så sendte originalen retur, ville man være dårligt stillet som sælger. Men det er der heldigvis.

Forsegling sikrer mod kopiering

Ved internetsalg af lyd- eller billedoptagelser må sælger sikre sig ved at køber ikke bryder den forsegling, man har sendt varen i, hvis køberen skal kunne gøre brug af fortrydelsesretten.

Det er den samme metode som en række butikker benytter, når de tillader returret på cd- eller dvd-gaver, der ligger i en plomberet pose eller æske. Det skal tydeligt fremgå af leveringsbetingelserne, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis kunden har brudt forseglingen. Omkostningerne ved returneringen af varen påhviler forbrugeren. I tilfælde af at kunden gør brug af sin fortrydelsesret, skal man som sælger snarest muligt og senest 30 dage efter at man har modtaget varen, tilbagebetale kunden det fulde tilgodehavende.

Man må altid gerne give kunden bedre betingelser end anført, fx en længere fortrydelsesfrist, hvis man har lyst, men man må aldrig stille kunden dårligere end loven foreskriver.

Tips til cd-salg via internet

Standardformulering til hjemmeside og følgebrev/faktura:

Fortrydelsesret

 1. I henhold til forbrugeraftaleloven har du som forbruger ret til at returnere cd'en senest 14 dage efter modtagelsen, hvis du fortryder købet. I så fald tilbagebetaler vi hele varens pris og alle omkostninger forbundet med salget og forsendelsen, hvis du allerede har indbetalt den medfølgende faktura.
 2. Fortrydelsesretten er betinget af at forseglingen på cd'en ikke er brudt.
 3. I tilfælde af returnering beder vi dig oplyse dit navn og din adresse, ordre nr., samt reg.nr. og konto nr. til din bank.
 4. Cd'en sendes retur til: [navn og adresse]. Du skal selv betale for omkostningerne ved returneringen.