• A +
  • A -
  • print

Hvad gør DMF?

Tre skarpe til DMF’s formand Anders Laursen

Hvorfor kører DMF ikke en retssag på Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg?

”DMF og a-kassen FTF-A ønsker ikke at føre kampen om dagpengesystemet i Københavns Byret, for domstolen er ikke ekspert i dagpengesager. Og vi risikerer at tabe, fordi ”systemer undertiden bekræfter systemer!” Sagt på en anden måde: Byretten kan risikere at give Ankestyrelsen ret. Så alt i alt: DMF mener, at der er nogle helt grundlæggende problemer for kunstnere i dagpengesystemet. Og at de ikke kan ændres ved en retssag, fordi problemet er politisk.

Hvad gør DMF så?

”Vi er i dialog med Dagpengekommissionen, som er absolut afgørende i det politiske arbejde om dagpenge for musikere. Netop ”atypiske ansættelser” fylder meget i arbejdet i kommissionen. Kunstnere – altså atypisk ansattes forhold – er på agendaen, og det skal indtænkes i det fremtidige system.
Jeg har været til  møde med Dagpengekommissionen sammen med Dansk Artist Forbund, og kommissionen er lydhør. Et nyt udspil skulle være på trapperne efter sommerferien, og vi har som sagt en tæt dialog med kom- missionens parter og medlemmer."

Hvad med andre freelance-faggrupper? Samarbejder DMF med dem om en fælles løsning?

”Afgørelsen handler om en musiker, og i DMF’s optik er det forskelsbehandling, hvor man stiller musikere dårligere end andre faggrupper. Men sådan er det lige nu. Når det så er sagt, er vi selvfølgelig også i dialog med Skuespillerforbundet og Journalistforbundet, netop fordi disse såkaldte atypiske ansættelser ikke kun findes blandt musikere. Alle er i princippet berørte eller kan blive berørte, og derfor ser vi alle alvorligt på situationen.”

Meld dig ind

Meld dig ind i DMF og vælg "A-medlem" for a-kasse-medlemskab. >> Online indmeldelse

Hvem kan du kontakte

I København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

I Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99