• A +
  • A -
  • print

Overenskomst for fastansatte i landsdelsorkestre

Dansk Musiker Forbund har to overenskomster for Landsdelsorkestrene – en for fastansatte og en for assistenter.

Fastansatte

Denne overenskomst omfatter fastansatte musikere, der ansættes af et af de fem Landsdelsorkestre:

Copenhagen Phil, Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester og Sønderjyllands Symfoniorkester.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til tillidsrepræsentanten for det enkelte orkester:

  • Aalborg Symfoniorkester: Christian Thordal
  • Aarhus Symfoniorkester: Søs Nyengaard
  • Sønderjylland Symfoniorkester: Brian Quist Jørgensen
  • Odense Symfoniorkester: Kathrin Kollecker
  • Copenhagen Phil: Rasmus Nørby (tillige formand for Landsdelsmusikerorkesterforeningen)

eller til DMF v/ Jesper Hvolby Christensen, jc@remove-this.dmf.dk.

Løn

Grundlønnen ved enhver ansættelse udgør mindst skalatrin 28 i det kommunale lønsystem. Når man har 4 års anciennitet inden for overenskomstens område, har man ret til skalatrin 31. Man har ret til skalatrin 45, når man har 14 års anciennitet inden for overenskomstens område.

Lønkort kan du se her.

Skalatrin

Copenhagen Phil

Løngruppe 4

Pr. januar 2016

Aarhus

Løngruppe 2

Pr. januar 2016

Odense, Aalborg og Sønderjylland

Løngruppe 1

Pr. januar 2016

28

26.010,88 kr.

25.491,17 kr.

25.278,92 kr.

31

26.509,33 kr.

26.689,42 kr.

27.129,83 kr.

45

33.960,83 kr.

33.960,33 kr.

33.960,33 kr.

50 (kun 1. koncertmestre)

42.208,08 kr.

42.205,08 kr.

42.205,08 kr.

Hertil kommer diverse tillæg.

De centralt aftalte funktionstillæg udgør følgende:

Tillæggets navn

Årligt beløb (grundbeløb 31.3.2000-niveau)

2. koncertmester (koncertmester 2-tillæg)

41.000 kr.

1. solotillæg (solotillæg 1)

41.000 kr.

2. solotillæg (solotillæg 2)

20.600 kr.

Oprykningstillæg (oprykningstillæg)

15.400 kr.

Tutti strygertillæg (tuttitillæg)

5.800 kr.

Pension

Pensionen udgør 13,47 %. Pr. 1. april 2016 forhøjes den til 13,58 %.

Vær i øvrigt opmærksom på, at karensperioden på 6 måneders pensionsanciennitet bortfalder pr. 1. april 2016. Herefter har alle der er fyldt 21 år ret til pension.

Øvrige vilkår

Herudover er man omfattet af diverse kommunale aftaler om f.eks. ferie og barsel – disse aftaler kan man finde her.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at du som fastansat i et Landsdelsorkester har overdraget dine rettigheder til orkestret.

Arbejdstid
I forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2013 lykkedes det at få indført en 5-dages arbejdsuge (tidligere var det en 6-dages arbejdsuge).

De nye regler trådte i kraft pr. 1.januar 2015 og du kan se Arbejdstidsprotokollatet på højre side.