• A +
  • A -
  • print

Overenskomst for fastansatte i Det Kgl. Teater

Teateroverenskomst mellem Dansk Musiker Forbund og teatrene.

Som fastansat musiker er du omfattet af Fællesoverenskomst for Det Kongelige Teater omfattende det kunstneriske personale med tilhørende protokollat, der omfatter musikere i Det Kongelige Kapel.

Henvendelse angående ovenstående kan ske til formanden for Kapelforeningen, Alexander Øllgaard eller til DMF v/ Jesper Hvolby Christensen (jc@remove-this.dmf.dk).

Løn

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør skalatrin 28 i statens lønsystem.

Trin

År

Skalatrin

Månedsløn pr. 1. april 2016

1

1 - 3

28

25.733,75 kr.

2

4 - 6

32

27.134,58 kr.

3

7 - 9

38

29.409,33 kr.

4

10 - 12

40

30.214,50 kr.

5

13 - 16

44

32.435,92 kr.

6

17- følgende

47

35.468,17 kr.

Ved ansættelse indplaceres man i ovenstående skala efter anciennitet.

Koncertmestre i 1. violingruppen aflønnes på skalatrin 49 uanset anciennitet.

Månedsløn pr. 1.april 2015 udgør 40.170,00 kr.

Lønkort kan du se her.

Hertil kommer diverse tillæg.

Nogle af de centralt aftalte tillæg er følgende:

Tillæggets navn

Pr. måned pr. 1. april 2016

1. solotillæg

6.368,62 kr.

2. solotillæg

4.590,18 kr.

3. solotillæg

3.382,30 kr.

Tuttitillæg

1.600,52 kr.

Gruppeledertillæg til koncertmestre

731,13 kr.

Tillæg til løntrin 28 og 32

2.215,96 kr.

Pension

Alle har ret til pension. Pensionen udgør 18 %. Der betales herudover 5 % pension på ovennævnte tillæg samt eventuelle tillæg som regnskabsfører i gruppen.

Øvrige vilkår

Ud over protokollatet er du omfattet af Fællesoverenskomsten for Det Kongelige Teater omfattende det kunstneriske personale. Denne overenskomst udgør sammen med protokollatet dit ansættelsesgrundlag. I fællesoverenskomst finder man bestemmelser om barsel, turné, transmission osv.

Ansatte før den 1. januar 1992

Hvis du er ansat før 1. januar 1992, er du ansat på tjenestemandslignende vilkår med ret til tjenestemandspension.

Udover tjenestemandspensionen indbetaler Det Kongelige Teater 5 % af tillæg jf. ovenstående til PFA, hvor de indgår som ren opsparing. Lønningerne er i øvrigt de samme som ovennævnte satser for overenskomstansatte musikere.

Download

Overenskomsten for perioden 2015-2018  er under udarbejdelse