• A +
  • A -
  • print

Betingelser for sygedagpenge

Hvis du er syg, har du ret til sygedagpenge, når du opfylder et af følgende krav i sygedagpengelovens beskæftigelseskrav:

  • Det er en betingelse, at du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første sygedag, og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold,
  • eller ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, efter lov om arbejdsløshedsforsikring
  • eller ville være berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  • eller har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned,
  • eller er ansat i fleksjob.

Er du selvstændig opnår du ret til sygedagpenge på en anden måde, læs mere under dette menupunkt. 

Hvem kan du kontakte

Telefonisk: 35 240 240

Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk

I Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99