• A +
  • A -
  • print
DMF 

Kongres

DMF Kongres 2016 blev afholdt den 24. og 25. august på Konventum i Helsingør (Arkivfoto).

 

Hvad er kongressen?

Kongressen er forbundets øverste myndighed og afholdes hvert fjerde år. 
På kongressen vælges formand, næstformand, 2. næstformand og hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen er den øverste ledelse imellem kongresserne og har blandt andet til opgave at gennemføre de beslutninger, der vedtages på kongressen.

Deltagere på kongressen

Deltagerne på kongressen er de delegerede, som lokalafdelingerne har valgt at sende afsted. 

Forslag

Medlemmer, afdelinger og hovedbestyrelsen kan stille forslag til kongressen. Det kan for eksempel være ændringer af forbundets love.

Regnskab

Kongressen godkender Dansk Musiker Forbunds regnskaberfor for de seneste fire år og beslutter, hvor stort et kontingent medlemmerne skal betale. 

Se regnskabet på side 36 i MUSIKEREN's temanummer.

Hovedbestyrelsens beretning

Et af de store temaer på kongressen er formandens aflægning af Hovedbestyrelsens beretning om Dansk Musiker Forbunds aktiviteter siden sidste kongres.

Læs den skriftlige beretning på side 12 i MUSIKEREN's temanummer.

På kongressen holder formanden også en mundtlig beretning med debat bagefter.

Fagligt netværk

Ud over den formelle dagsorden er kongressen også en af de steder, hvor de tillidsvalgte møder hinanden. Her kan man uformelt diskutere musikernes vilkår og dermed få brændstof til det faglige arbejde ude i afdelingerne.

Kongres 2020

Dansk Musiker Forbunds næste kongres afholdes i 2020.


Tema om DMF Kongres 2016

MUSIKERENs temanummer om DMF Kongres 2016.

Læs blandt andet

Læs hele temanummeret online her...