• A +
  • A -
  • print
DMF 

Kongres

DMF Kongres 2016

DMF kongres afholdes den 24. og 25. august på Konventum i Helsingør (arkivfoto)

 

Hvad er kongressen?

Kongressen er forbundets øverste myndighed og afholdes hvert fjerde år. I 2016 holdes kongressen den 24. og 25. august på Konventum i Helsingør.
På kongressen vælges formand, næstformand og hovedbestyrelse.Hovedbestyrelsen er den øverste ledelse imellem kongresserne og har blandt andet til opgave at gennemføre de beslutninger, dervedtages på kongressen.

Deltagere på kongressen

Deltagerne på kongressen er de delegerede,som lokalafdelingerne har valgt at sende afsted. Jo flere medlemmer en afdeling har,desto flere delegerede kan afdelingen sende til kongressen.

Regnskab

Kongressen godkender DMF’s regnskaberfor de sidste fire år og beslutter, hvor stort et kontingent medlemmerne skal betale. Medlemmer,afdelinger og hovedbestyrelsen kan stilleforslag til kongressen. Det kan for eksempelvære ændringer af forbundets love.

Se regnskabet på side 36 i MUSIKEREN's temannummer.

Hovedbestyrelsens beretning

Et af de store temaer på kongressen er formandens aflægning af Hovedbestyrelsens beretning om DMF’s aktivitetersiden sidste kongres.
På kongressen holder formanden også en mundtlig beretning med debat bagefter.

Læs den skriftlige beretning på side 12 i MUSIKEREN's temanummer.

Fagligt netværk

Ud over den formelle dagsorden er kongressen også et af de steder, hvor de tillidsvalgte møder hinanden. Her kan man uformelt diskutere musikernes vilkår og dermed få brændstof til det faglige arbejde ude i afdelingerne.


Tema om DMF kongressen 2016

MUSIKEREN har i juli/august fokus på den kommende DMF-kongres.

Læs blandt andet

Læs hele temanummeret online her...