• A +
  • A -
  • print

Forsikringspriser

Samlet værdi af instrumenter o.l. koster i præmie (= forsikringssum) pr. måned:

Priserne er gældende fra 1. januar 2018

Værdi op til:
Præmie
10.000 Gratis (kræver tilmelding)
20.000 10 kr.
40.000 44 kr.
60.000 88 kr.
80.000 132 kr.
100.000 176 kr.
120.000 220 kr.
140.000 264 kr.
160.000 308 kr.
180.000 352 kr.
200.000 396 kr.
250.000 484 kr.
300.000 571 kr.
350.000 627 kr.
400.000693 kr.
450.000 759 kr.
500.000 826 kr.
600.000 943 kr.
700.000 1.059 kr.
800.000

1.176 kr.

NB: Ved dækningsbehov ud over 800.000 kr. kontakt DMF.

Forsikringspræmien betales forud og opkræves sammen med dit månedlige kontingent til DMF.

Kontakt/tilmelding

Nicole Nykjær Jørgensen

Vedr. Instrumentforsikring

nnj@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Gert Hansen
Forsikringsrådgiver
gha@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240