• A +
  • A -
  • print

Pensionsforsikring

DMF og PFA tilbyder en pensionsforsikring på favorable betingelser

Dansk Musiker Forbund har indgået aftale med PFA, som giver medlemmer af Forbundet mulighed for at etablere Pensionsforsikring på favorable betingelser.

LÆS OGSÅNu er det gratis at samle små pensioner

En pensionsforsikring indeholder typisk følgende tre elementer:

  1. Dødsfaldsdækning
  2. Forsikring mod tab af erhvervsevne (invaliditet som følge af sygdom eller ulykke)
  3. Opsparing til alderdom

Vægtningen af de 3 elementer kan fastsættes i samarbejde med PFA’s pensions konsulent under hensyntagen til forpligtelser såsom ægtestand, hus, børn osv.

Dødsfaldsdækning

Ved vurderingen af dødsfaldsdækningen skal du være opmærksom på at du via Forbundet er omfattet af en gruppelivsforsikring på kr. 75.000,-. Herudover kan du som en del af aftalen med PFA blive omfattet af en prisbillig PFA Plus Liv, således, at dødsfaldsforsikringens præmieandel ikke belaster din opsparing i alvorlig grad.

Tab af erhvervsevne

Ved forsikring af din erhvervsevne kan du forsikre op til 70 % af din erhvervsindtægt, således, at du får udbetalt et månedligt beløb indtil du pensioneres, hvis du bliver invalideret som følge af ulykke eller sygdom og derved mister din erhvervsevne.

Opsparing til alderdom

Opsparing til alderdom kan etableres enten som alderspension, ratepension eller livrente. Man kan også vælge en kombination af heraf. Ved alderspension udbetales hele opsparingen som et stort beløb fratrukket en afgift på 40 %. Ratepension udbetales i rater over et antal år typisk 10-25 år. Ved livrente udbetales der løbende fra den aftalte pensionsalder en ydelse så længe man lever.

Kollektivt medlemstilbud

Forbundet kan kun anbefale alle der ikke har pensionsordninger af få etableret en sådan. Gennem aftalen med PFA har vi opnået et kollektivt medlemstilbud, som er bedre end det du ville kunne opnå som enkeltperson. Specielt har vi fået betingelser som er de bedst opnåelige når det gælder omkostninger, hvorved sikres, at mest muligt af præmieindbetalingen går til det væsentlige nemlig din pensionsordning.

Henvend dig til PFA

Hvis du ønsker at undersøge mulighederne for etablering af en pensionsordning skal du henvende dig til PFA’s pensionskonsulent - se kontaktinfo i højre kolonne her på siden (NB: oplys at du er medlem af Dansk Musiker Forbund)

Kontakt om pension

PFA Pension
Rådgivningsservice
Telefon nr. 39174898

Oplys at du er medlem af
Dansk Musiker Forbund!