• A +
  • A -
  • print

Høreskader

Høreskader, tinnitus og forebyggelse

Høreskader, forebyggelse, ørepropper og lydniveauer - bliv klogere på hvordan du passer på ørerne. Læs blandt andet disse tre foldere...


RABAT PÅ HØREVÆRN
Tjek DMF's rabataftale med Audiovox om høreværn og inear-monitors. Læs mere


Tinnitus, hyperacusis (lydoverfølsomhed) diplacusis, distortion (forvrængning) eller pludselig hørenedsættelse er forskellige former af begrebet høreskader.
Det kan være en voldsom oplevelse at få en høreskade - måske især som musiker.
Angst, fortvivlelse og bekymring er helt naturlige følelser i begyndelsen.
Derfor er det vigtigt at man med det samme bliver gjort klart at situationen

Hvad skal jeg gøre?

Hvis du har mistanke om at du har pådraget dig en høreskade, skal du lade dig undersøge.
Mistanken kan f.eks. opstå ved øresmerter, susen eller piben for ørerne.

Undersøgelse:

Egen læge. Men ofte har familielægen ikke specialiseret viden om høreskader. Man kan springe det led over og gå direkte til:

  • Øre-næse-hals-specialist ( kræver ingen henvisning). Grundlæggende undersøgelse.
  • Hospital/sygehus: Mulighed for mere detaljeret undersøgelse, høreprøver og for hjælpemidler, som f.eks. desensibilliseringsapparat (masker) højfrekvent høreapparat, alm. høreapparat, tinnituspude, bedsidemasker, samt individuel tilpasning af hørepropper til musikbrug.

Behandling:

Hospital: Nogle få hospitaler giver sig af med psykologiske/sociale aspekter ved tinnitus/lydoverfølsomhedsbehandling og rehabilitering. Bispebjerg hospitals audiologiske afdeling er en af landets eneste afdeling hvor der er tilknyttet psykolog.

Høreklinik: Er blot et andet ord for "audiologisk afdeling".

Høreinstitut: Giver efterbehandling af tinnitus m.v. og tager de psykologiske/sociale forhold med i arbejdet med at lære at leve med tinnitus og andre høreskader.

Vejviser: www.vcddh.dk har en glimrende vejviser med landsdækkende fortegnelse over behandlingsmuligheder.

Husk Du kan komme ud for at en læge konstaterer at du har tinnitus og siger " Det må du lære at leve med". Desværre glemmer mange at tilføje: "...og det kan du få hjælp til."

  • Husk Man bliver hverken døv eller sindssyg af tinnitus.
  • Husk Langt de fleste vænner sig til tinnitus.
  • Husk Du bliver ikke en dårligere musiker fordi du har tinnitus.
  • Husk Ofte er der helt forkerte, negative forestillinger om tinnitus som skal ryddes af vejen. Når man har fjernet negative (og unødvendige) bekymringer, er man nået et stort skridt på vejen til at acceptere sin tinnitus.
  • Husk Tinnitus er ikke en sygdom

Af Henrik Strube

Rytmiske musikere spiller kraftigere end forventet

Agnete Hoffmann-Petersen præsenterede ved Pas På Hørelsen i Odense en ny undersøgelse fra Odense Universitetshospital.

Læs Agnetes artikel i fagbladet MUSIKEREN, der bl.a. afslører at 46% af rytmiske musikere har tinnitus.