• A +
  • A -
  • print

Referater

Referat G.F. 2013

Generalforsamling søndag den 2. marts 2014 kl. 16:00

Kulturhus Harmonien, Haderslev

Formand Kaj Løvgreen Boisen byder velkommen til DMF Haderslev afdelings ordinære generalforsamling.

Velkommen til HB medlem og formand for  Sønderborg  afdeling  Jan Østergaard.

Velkommen til Haderslev afdelings bestyrelse og egne medlemmer.

Dagsorden:

1.                                 Valg af dirigent

2.              Godkendelse af dagsorden

3.              Afdelingens beretning

4.              Afdelingens regnskab

5.              Indkomne forslag

6.              Fastsættelse af lokalkontingent

7.              Valg af formand

På valg: Kaj Løvgreen Boisen, villig til genvalg.

8.              Valg til bestyrelsen

På valg.

Frank Skøtt Nielsen, villig til genvalg .

Carsten D. Jürgensen 

9.              Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg: Jens W. Kaa

10.           Valg af 2 revisor

På valg: Helge E. Pedersen

11.                            Valg af revisorsuppleant

12.                            Eventuelt

 

Ad. 1

Jan Østergaard blev foreslået og valgt.

Ad.2

Dagsorden godkendt.

Ad. 3

Afdelingens beretning for år 2013 ved Formand Kaj L. Boisen.         

Året 2013 var igen, set med musiske DMF øjne, et spændende og udfordrerne år i Haderslev. Dette både hvad angår arrangementer, kurser og møder samt vores gode samarbejde med DMF-Syd. Samarbejdet som endelig gav afkast, i form af et regional-arrangeret DMF-Syd Bandkick arrangement på Kansas City i Odense.

Der spares stadig på det kulturelle område - der gives i hvert fald ikke ved dørene. Dette gav sig også til kende igennem, det forkastede forslag om Musikkens Hus.

Et projekt, der skulle samle kulturelle arrangementer, blive koncertsted med sjæl –samt samle Musikskole – MGK -  Haderslev´s By-Garde, Tambourkorps under samme tag, små foreninger som har kulturel relevans for byen og det sønderjyske området.

Det gamle Haderslev Hus, hvor projektet skulle realiseres, skulle også danne ramme om en stor multi-scene med orkestergrav samt op imod 80 individuelle øvelokaler for enkeltpersoner og orkestre.

Der blev nedsat et ”Musikkens Hus” udvalg, som havde til hensigt sammen med musikskolelederen, Haderslev Gardens leder, et arkitektfirma samt lokale kulturkræfter, at udforme et færdigt budgetteret projekt. Der blev sat penge af til formålet, projektet blev udfærdiget, men så var kassen også pludselig tom.

Dette skete nærmest samtidigt med, at byens eneste musikhandel Kvik Musik efter godt og vel 14 år måtte kaste håndklædet i ringen og lukke. Intet er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. ? - Så længe der er ildsjæle til, er der håb. Når noget slutter eller stopper – bliver der et tomrum, som kan udfyldes med noget nyt og håbefuldt. Den cyklus skal vi altid som udkants område huske at tage med her i Haderslev.

Vi har i skrivende stund som den eneste by i Danmark, en Sono-Lyd uddannelse liggende i Haderslev - Sonic-College som hvert år udklækker op i mod 40 nye lyd-designere. Det er den nye digitale verden, der gør sit indtog: Kontor, arbejdssted, og lydbearbejdning på en Macbook eller Laptop, som synkroniserer sammen ude i den mediekommunikative verden. Samtidigt med at vi har en musisk rettet uddannelse i Haderslev, er vi så privilegerede stadig at have det ene af de sidste 3 tilbageværende Musikkorps i forsvaret - Slesvigske Musikkorps liggende i Haderslev. Et musikalsk varemærke for byen og for hele landsdelen, med en kæmpe fleksibilitet i form af repertoire, genre og stilarter samt en berøringsflade ud over det sædvanlige i forhold til en stor opbakning igennem de sidste 10 år fra deres helt egen støtteforening med efterhånden over 2700 medlemmer. Støtteforeningen kan faktisk i 2014 fejre deres 10 års jubilæum. Det er sammenhold, støtte og teamwork på højt plan. Noget som Haderslev kun kan være stolte af.

Selvom vi må erkende at de ”mørke spare skyer” som lurer over blandt andet Musikkorps og kaserne nok ikke forsvinder i fremtiden, står vi til stadighed sammen i Haderslev og det Sønderjyske, for netop som så mange andre steder, at få formidlet ud hvorfor det er så vigtigt, at der holdes liv i udkants Danmarks uddannelsessteder og arbejdspladser. Sådan at det gør det attraktivt for borgerne at blive i området, i stedet for at søge mod de større byer, især når vi i disse tider snakker om centralisering og reformer. Noget som i højeste grad også vedrører musikere, når det gælder deres evne til at opretholde en levevej indenfor musikken, mulighederne for at der er arbejdsplader at søge i orkestre samt skoler at undervise i. Vi har stadig et top professionelt orkester i Haderslev med arbejdspladser. 

Vi har også en af Danmarks bedste musik-efterskoler liggende i Hoptrup tæt ved Haderslev med ca. 100 nye sprudlende, håbefulde, kreative unge mennesker årligt.

Lige overfor i samme by, er et nyt professionelt Studie – BIG ROOM STUDIO pludseligt skudt op af jorden og bygget op i løbet af 2013. Et studie og værksted bygget i 2 plan i byens gamle sognehus. Indehaver og ejer Morten ”Mlyd” Larsen har lokalt islæt og har udover studiet som nævnt tilknyttet et reparations værksted. På mange måder kan det måske erstatte Haderslevs hedengangne Kvik Musik og igen give musikere, skoler og institutioner i området, muligheden for at få musik instrumenter og grej serviceret.

Det er vigtigt at se fremad, og det er vigtigt, at vi bliver ved med at se mulighederne for den musikalske og kulturelle eksistens i området.

Jeg har kun nævnt nogle af dem her selvfølgelig med fokus på musikken – først Sonic College som uddannelsessted – SMUK som et professionelt orkester som arbejdsplads – Efterskolen med fremtids perspektiv, og sidst et nyt studie som lokalt aktiv – og en ny iværksætter.

Der er flere derude, og det er kun positivt! Dem skal vi, som lokalafdeling af en landsdækkende musisk fagforening være med til at støtte, så godt som vi kan.

Vi kan i afdelingen fremlægge en fremgang i medlemstallet i januar 2013 i forhold til januar 2012 på 6 nye medlemmer. I en mindre afdeling som Haderslev er det virkelig positivt. Nye unge musikalske spirer melder sig stadig på banen, og de gamle medlemmer hænger også stadig ved.

I 2013 arbejdede bestyrelsen målrettet med service mindede arrangementer, i form af nye kurser via DMFs kursusafdeling Artlab, Intro kursus dage, samt arrangementer i samarbejde med de omkringliggende afdelinger i DMF-Syd   samarbejdet.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til afdelingens bestyrelse for et godt og spændende samarbejde det forgangne år. Ligeledes til dig Jan, som er her i dag som først og fremmest HB repræsentant, men også er en del af vores DMF-SYD samarbejde.  

Det er et godt samarbejde at ha’ i udkants-Danmark, som vi i afdelingen håber til stadighed kun udvikles og plejes i positiv retning.

Det er dejligt hvert år at se jer til generalforsamlingen både nye og gamle ansigter, vi håber rygtet vil spredes.            

På mærkedage i 2013 har vi besøgt følgende:

Fødselsdage:

16/2    André Lyngedal  40 År

25/3    Nel Erling 100 År

14/5    Henrik Rønnow   50 År

  6/7     Bo Valbjørn  50 År

23/10   Alex Bødiker   60 År   

16/11   Inge Haaning  60 År 

Jubilæummer:

1/1   John Kjær 25 År

1/2   Bent Glæsel 40 År  

Endnu engang tillykke til vore medlemmer, med henholdsvis fødselsdagen og jubilæummet.

Den 14. januar

Vi lagde ud med den tilbagevendende årlige begivenhed, nytårskoncert med SMUK, Slesvigske Musikkorps, på Harmonien i Haderslev.

Alle DMF medlemmer i afdelingen var traditionen tro inviteret, med et godt fremmøde. Vi afholdte inden koncerten som sædvanligt det hyggelige medlemsarrangement med et let traktement i lokalerne ved siden af salen. Det er blevet en god tradition, hvor mange af vore medlemmer dukker op. Vi håber, selvfølgelig det bliver ved.

Efter samværet med afdelingens medlemmer blev dørene åbnet til nytårskoncert med SMUK. Orkesteret og solisterne leverede igen i år et fantastisk show. I år var Malene Mortensen og Søren Pilmark på plakaten. Der blev spillet musik inden for mange genrer, der spredte sig helt fra en flot duet med de to Vokal solister – ”Can´t take my eyes of you”, over til Moulin Rouge og et afsluttende festfyrværkeri af et Beatles Medley. Der blev spillet Bigband arrangementer af Jesper Riis og Sten Hansen, som ledte os ud i fantastiske numre som Birdland og et Burt Bacharach medley i en klasse for sig. Det var en fornøjelse at se solisternes professionalisme og magi og et veloplagt orkester i balance, som på fornem vis kan spænde over nærmest alle musikgenrer. Som jeg før har nævnt, er dette et militærorkester, som efterhånden – og gang på gang - med musik! viser, at militærorkestre ikke kun kan spille militærmusik men kan swinge og opfylde opgaver offentlige som royale på en sådan måde, at man med musik og kulturarvs øjne ikke fatter, at orkesteret så tit igennem dets historie har været udsat og stadig er i fare for at komme under sparekniven.

Vi siger i afdelingen endnu engang tak, for en fantastisk underholdende musikoplevelse og glæder os allerede til næste år.

Den 22. januar

Vi afholdte DMF-Syd regionsmøde på DMF Kontoret i Odense. Der blev valgt ny tovholder og referent for 2013. Det blev Chris Kromann, som tog tjansen for et år. Der blev udelukkende arbejdet på Band-Kick arrangementet på Kansas City i marts.

Budgettet blev gennemgået og praktiske opgaver fordelt.  

Den 5. februar

Vi afholdte årets første DMF arrangement i samarbejde med Roland: Et Klaver Show med de kendte TV-pianister Morten Vestergaard og Thomas Pakula. Arrangementet var både en demo af de nyeste Roland klaverer samt et show med fortællinger, anekdoter og jazzede arrangementer af Højskole sangbogen henover Ole Koch Hansen arrangementer til fusions musik med Yellow Jackets. Der var ca. 20 deltagere tilmeldt til arrangementet, som blev afholdt i Kvik Musiks lokaler.

Den 3. marts

Vi afholdt årets generalforsamling på Harmonien i Haderslev.

Inden generalforsamlingens start blev der afholdt et kort orienterende bestyrelsesmøde. Bl.a. evalueringen af det netop omtalte Klaver Show. De planlagte kommende Artlab kurser blev drøftet, samt det kommende DMF-Syd Bandkick arrangement.

Vi drøftede også kort den kedelige meddelelse, at Kvik Musik ville lukke d. 30/4 – 2013.   

Efter bestyrelsesmødet afholdte vi generalforsamlingen.

Der var igen i år også deltagere nok til at besætte posterne i bestyrelsen. Vi havde en hyggelig eftermiddag med god ro og orden, samt en hyggelig middag bagefter med vores bedre halvdele.

Det er dejligt at se de gamle trofaste medlemmer der holder ved, samt at der i ny og næ dukker nye ansigter op.

Den 17. marts

Dagen, hvor DMF-Syd Bandkick arrangementet – skulle løbe af stablen oprandt endelig,

Kort fortalt var det et Band Coaching arrangement med Jens Varmløse (guitarist i bl.a. X-Factor orkesteret samt andre TV-bands) som coach, hvor up-coming bands kunne tilmelde sig, spille på en scene med publikum samt at få tariffen med hjem i lommen og gå derfra med tips til sceneoptræden og musisk udførelse i forhold til deres genre. Det hele foregik på spillestedet og øvelokale samfundet Kansas City i Odense. Der var deltagelse af medier indefor DMF og organisationen alt lige fra Michael Højris og hans crew omkring DMFs eget pladeselskab GateWay, til information om DMF forsikringer og hjælp til Skat. Der var band foto session med professionelle billeder, Live og Backstage til senere brug. Henrik Strube repræsenterede Musikeren med interviews om bandene.

Arrangementet var både til DMF musikere og nye mulige medlemmer, som her fik chancen for at blive boostet til at komme fremad.

Der var god atmosfære over hele arrangementet og overraskende høj standard hos alle bands. Super godt arrangement med positiv omtale fra både deltagere og publikum.

Haderslev afdelingen var flot repræsenteret med orkesteret ”The Strips” som et energisk Garagerock band med 60’er karaktér, stramme cowboybukser og brylcreme. Orkesteret fik mange roser med fra dagens bandcoach Jens Varmløse.

Den 20. marts

DMF-Syd afholdte evalueringsmøde hos undertegnede. Mødet omhandlede Bandkick arrangementet – som det eneste punkt.    

Den 25. marts

Nel Erling fyldte 100 år. Dette blev markeret dagen igennem med utroligt mange besøg i Nel og Jyttes hus i Starup fra både nær og fjern. Afdelingens formand og bestyrelsesmedlemmer af afdelingen, aflagde besøg i løbet af dagen og gratulerede. Nel Erlings lange musiker historie sammen med hans musiske livsledsager Jytte Egfoss, blev hyldet og markeret med en artikel i Musikeren.    

Den 29. og 30. april

Afdelingen afholdte Promovideo Kursus med Nils Harbo i Kvik Musiks lokaler. Kurset havde 10 tilmeldte og handlede om at benytte sig af de nye programmer og teknikker indenfor promovering og reklame af f.eks. orkestre i Videoclip som lægges på hjemmesider og medier som f.eks. Youtube, facebook og Twitter.

Det var mærkeligt og med vemod, efter 2 dages kursus i nogle efterhånden ribbede og halvtomme forretningslokaler at være med til at lukke og slukke Haderslevs musikbutik, Kvik Musik for sidste gang. Tak for kampen.

Den 29. maj

Vi afholdte bestyrelsesmøde hos Frank med evaluering af bl.a. generalforsamlingen, Bandkick og Promovideo kurset. Den kommende Artlab Introkursus dag blev arrangeret, og ligeledes var det kommende TM-møde på Kobæk strand på dagsordnen. 

Den 9. – 10. juni

Niels Glasdam deltog som suppleant for undertegnede, i årets 2-dags tillidsmandsmøde på Kobæk Strand, grundet undertegnedes skemaomlægninger i den daværende lock-out periode. På TM-mødet blev der berettet om forbundets aktiviteter siden sidst, samarbejdet mellem afdelingerne, præsentation af facebook gruppe til dette, samt debat om DMFs tariffer. Samtidigt blev der afholdt DMF Syd møde d. 9. juni  i forbindelse med TM mødet, ligeledes med Niels Glasdam som suppleant.

På mødet blev her gennemgået regnskab for Bandkick arrangementet. Frankfurt messe touren, og et kommende Nikolaj Damgard lyd-kursus.

Den 10. juni

Samme aften afholdt afdelingen hjemme i Haderslev på Slesvigske Musikhus - Artlab Intro Kursus aften med oplæg fra 4 mulige kurser og deres instruktører. Der var mødt ca. 25 interesserede op til arrangementet.

Der har i nyere tid i afdelingen ikke været så stor tilslutning til et åbent Intro  arrangement. Der var mulighed for at "snuse" til fire spændende kurser:

Coachingmetodik i musikundervisningen v/Karen Abrahamsen, Rytmisk Sangteknik v/Hans Toft-Olsen, Let, lækker livelyd v/Nicolai Damgaard og

Hjemmeside med Wordpress v/Anders Larson.

Den 10. september

Vi afholdte bestyrelsesmøde i Skrydstrup hos Frank Nielsen.

Det kommende Nikolaj Damgaard Live lyd Kursus blev drøftet, samt en ny fagforenings-infodag på Sonic College i Haderslev i løbet af efteråret. Der blev snakket om en fælles skrivelse i samarbejde med DMF-Syd, omkring muligheden for optagelse i DMF af studerende på Sonic-college, på lige vilkår med udøvende musikere og deres muligheder for services i form af rabatter på forsikringer og medlemsgrupper.

Den 18. september

Vi afholdte årets sidste DMF-Syd møde på DMF kontoret i Odense. På dagsordnen var nye idéer til kurser samt ovennævnte skrivelse i forhold til optagelse i forbundet af dimittender fra Sonic-College.

Det blev vedtaget at lave en fælles skrivelse fra DMF-Syd, som blev udfærdiget og sendt til Hovedbestyrelsens møde i november 2013.

Den 7. oktober

Afdelingen afholdte årets sidste Artlab kursus i afdeling Haderslev, i Slesvigske musikhus. ”Lav let, lækker livelyd” med Nikolaj Damgaard ved roret. Kurset handlede om at lave en bedre vokallyd live, lydniveauer og grundlæggende teknikker til at trimme sit anlæg. Det var en rigtig hyggelig aften med 8 ud af 10 mulige tilmeldte.  Alle gik derfra med et tip eller to i baglommen, og de 4 timer som kurset varede, føltes som 2. Vi kunne godt ha´ blevet ved med at nørde….

Bestyrelsen siger tak til Kvik Musik ved Poul Erik Christensen for velvilligt udlån af lokaler, samt Slesvigske Musikhus – et dejligt sted, hvor vi fremover kan afholde kurser og arrangementer.

Tak til Frank Nielsen fra bestyrelsen for året igennem at have lagt hus til møderne.

Julekurven blev i 2013 uddelt til:

Nel Erling

Herman Jørgensen.

Jeg skal herfra hilse alle i afdelingen, og sige tusind tak.

Pr. 1. januar 2013 er vi 64 medlemmer i afdelingen

7 A, 34 F, 11 G, 2 X (U-23) samt 10 U medlemmer. (under uddannelse)

Vi har i forhold til 2012 haft en fremgang igen på 6 medlemmer.

I forhold til afdelingens størrelse og geografiske beliggenhed er det procentvist meget positivt!

Det er dejligt at se, at de unge medlemmer er blevet fordoblet siden 2012.

Økonomien i afdelingen er ikke overvældende men stabil – dette er også takket være en dygtig kasserer. Økonomien er ikke større selvfølgelig på grund af det antal medlemmer afdelingen nu engang har. Men sammen med DMF-Syd hvor vi endelig fik realiseret et regionalt arrangement og en efterhånden meget bedre kommunikation med Artlab, gjorde at det i 2013 kunne lade sig gøre at lave endnu flere arrangementer og kurser.

Vi vil i 2014 klø på, med at holde stabiliteten i forhold til udbuddet af kurser, og vi vil gøre en indsats for at nå ud med de kurser, som passer bedst til vore medlemmer i forhold til statistik og efterspørgsel.

Dette og afdelingens forholdsvist lave kontingentniveau vil vi i bestyrelsen bestræbe os på at kunne tilbyde fremover, så det stadig er spændende og attraktivt, at være medlem af afdelingen i Haderslev.


Dette var min fremlæggelse af bestyrelsens årsberetningen for 2013

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for god ro og orden til vores møder.

Ad.4

Afdelingens regnskab for 2013 blev fremlagt og gennemgået af Bent Glæsel.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Budgettet for 2014 blev godkendt.

Ad.5

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 6

Lokalkontingentet forbliver uændret for 2014.

Ad.7

Kaj Løvgreen Boisen blev genvalgt. Der var ingen andre forslag.

Ad.8

Bestyrelsesmedlem Frank Skøtt Nielsen blev genvalgt. Der var ingen andre forslag.

Carsten D. Jürgensen udtræder af bestyrelsen.

Suppleant Michael Korup Sørensen blev foreslået og valgt.

Ad.9

Suppleant Jens W. Kaa blev genvalgt for 2 år. Der var ingen andre forslag.

Som suppleant for 1 år blev Carsten D. Jürgensen foreslået og valgt.

Ad.10

Helge Emil Pedersen blev genvalgt.

 Revisorsuppleant Jens Chr. Lietzen blev valgt for 1 år.

Ad.11

Bo Valbjørn valgt for 2 år.

Ad.12

  • Afdelingen har desværre haft et dødsfald. Uno Wierød afgået ved døden i december 2013. Forsamlingen rejste sig om mindedes Uno med stilhed og et æret være hans minde.
  • Dirigenten orienterede fra Hovedbestyrelsens daglige arbejde.
  • INFO vedr. at DMF snarligt ansætter en ny direktør. Personen er udpeget.
  • Bo Valbjørn omkring situationen Forsvarets musikkorps -  forhandlinger på lønområdet  - ansættelsesstop etc. Formanden følger sagen, og vil løbende orientere SMUK.

Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet, så Kaj Boisen afsluttede generalforsamling og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af mødet og medlemmerne takkede med applaus. Der blev udråbt et trefoldigt leve for DMF & DMF Haderslev afdeling.

Herefter gik generalforsamlingen og ledsagere til Harmoniens herlige 2-retters menu.

 

Referent: Bent Glæsel