• A +
  • A -
  • print

Generalforsamling


Dagsorden for generalforsamling i DMF Østsjælland
Søndag den 16. februar 2020 kl. 14:00
På Chr. VI Overdrevskro, Roskildevej 513, 4100 Ringsted
Vi spiser kroens lækre søndagsbuffet fra kl. 13:00

1:  Valg af dirigent og referent.

2:  Godkendelse af dagsorden.

3:  Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

4:  Godkendelse af regnskabet.

5:  Indkomne forslag.

5: Fremtidig virksomhed.

7:  Godkendelse af budget for dette år.

8:  Fastsættelse af lokalkontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 40 kr/md.

9: Valg af kasserer.
Jens Lindegaard er på valg og modtager genvalg.

10:  Valg af bestyrelse og suppleanter.
Jan Langkjær og Ivan Liljebæk
er på valg og modtager genvalg.

11:  Valg af revisorer og suppleanter.
På valg er Kim Visti.

12:  Forslag til repræsentantskabsmøde.

13: Valg af delegerede til repræsentantskabsmøde.

14:  Forslag til kongres.

15: Valg af delegerede til kongres.

16:  Eventuelt.