• A +
  • A -
  • print

Generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling i DMF Østsjællands afdeling
onsdag den 6. februar 2019 kl. 18.30 i Klaringen, Jystrup.

a:  Valg af dirigent.
Tom Frederiksen blev valgt.

b:  Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt

c:  Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
Formanden fortalte om årets aktiviteter og udflugter, samt om generalforsamling i forsikringsselskabet og repræsentantskabsmødets forslag.

d:  Godkendelse af regnskabet.
Det blev godkendt.

e:  Indkomne forslag.
Der var ingen forslag

f: Fremtidig virksomhed.
Inspirationsaften og udflugt.

g:  Godkendelse af budget for dette år.
Det blev godkendt.

h:  Fastsættelse af lokalkontingent.
Uændret 40 kr/md.

i: Valg af formand.
Tommy Jo blev genvalgt.

j:  Valg af bestyrelse
Jan Langkjær og Ivan Liljebæk blev genvalgt.
John Nielsen blev nyvalgt.

k:  Valg af revisor
Johnny Svensson blev genvalgt.

l:  Forslag til repræsentantskabsmøde.
Ingen

m: Valg af delegerede til repræsentantskabsmøde.
Jens Lindegaard og Tommy Jo blev valgt.
Ulf Nordlund blev valgt til suppleant.

n:  Eventuelt.
Intet

Ref: Tommy Jo