• A +
  • A -
  • print

Afdelingslove, Bilag 1Afdelingslove, DMF Silkeborg.


Tillæg til

Punkt 6.

Afdelingens formand og afdelingens kasserer honoreres, med det af generalforsamlingen fastsatte honorar. Bestyrelsesmedlemmerne modtager diæter, fastsat på generalforsamlingen, for deltagelse ved bestyrelsesmøderne. Kørsel afregnes efter gældende statstakst. Se bilag 1.


HONORARER

Afdelingens formand honoreres med 8.000,00 kr. pr. år.

Afdelingens kasserer honoreres med 4.000,00 kr. pr. år.


DIÆTER

Afdelingens bestyrelsesmedlemmer modtager diæter 75,00 kr.pr. bestyrelsesmøde.KØRSEL

Sats for skattefri

kørselsgodtgørelse

2016   

 2015

Kørsel (bil eller motorcykel) 
op til 20.000 km./år

 3,63 kr./km

 3,70 kr./km

Kørsel (bil eller motorcykel) 
ud over 20.000 km./år

 1,99 kr./km

 2,05 kr./km

Kørsel på egen cykel, knallert 
eller EU-knallert

 0,52 kr./km

 0,52 kr./km