• A +
  • A -
  • print

Bestyrelsesmøde d. 06/06 2018

Bestyrelsesmøde onsdag d. 6. juni 2018

kl. 10.00-12.00 på Den Kreative Skole, Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg


DAGSORDEN

REFERAT

1. Valg af referent

Kim

2. Forslag til eventuelt

Intet

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

5. Siden sidst

  1. Repræsentantskabsmøde 3.-4./6-2018

  2. DMF M8 Musikskolernes Band Event, finale 13/5-2018 på Train.

 

  1. Peter Smed og Gorm Øland rep. DMF Silkeborg. Godt møde med god stemning. Gruppearbejde om søndagen vedr. hvervning og fastholdelse. Forslag til kontinuerlig kontingentstigning fra U23 over et forløb på 10 år. Mere aktivitet (hvervning) på musikskolerne og musikkonservatorierne. Kraftigere rød profilering; andre mente dog, at det kunne være et farligt spor, idet andre mente , at foreningen i udgangspunktet bør profileres  a-politisk. Instrumentforsikringen er et godt og måske det bedste “salgsargument”. DMF M8 Musikskolernes Band Event blev nævnt som et godt projekt, der kraftigt profilerer DMF overfor de unge. Man kan booke “DMF’s ungdomsudvalg fra DMF Aarhus”. Regionssamarbejdet er godt ifht. samarbejde ml. store og små afdelinger. Mandag blev forslagene fra DMF afdelingerne til Hovedbestyrelsen drøftet, det vigtigste forslag var nok, at der bør overvejes en langt nemmere indmeldelsesprocedure. Walde-prisen gik i år til Hanne Elkjær fra Aalborg.

  2. Projektet er rigtig godt og har stor succes hele vejen rundt. Der er en problematik omkring DMF afdelinger, der ikke vil være med til at finansiere projektet, konkret er det: DMF Trekanten, DMF Herning og DMF Nordvestjylland - som alle tre ikke vil betale, trods det, at de har unge-bands, der deltager i projektet. “Scene 7” (DMF Herning) havde fx to band med i finalen d. 13. maj på Train.

6. Kommende aktiviteter

Man melder til Kim S. J. (20204646), hvis man vil byde ind med noget pr-agtigt på Noget Bedre. Idéen er, at vi deltager som et aktiv for festivalen (frivillig).

7. Næste møde

25. september kl. 10-12.