• A +
  • A -
  • print

Bestyrelsesmøde d. 25/04 2018

Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. april 2018

kl. 10.00-12.00 på Den Kreative Skole, Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg

DAGSORDEN

REFERAT

1. Valg af referent

Kim

2. Forslag til eventuelt

Intet

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

5. Siden sidst

  1. Generalforsamling søndag d. 11. marts 2018 kl. 16.30

  2. Guerilla marketing og visuel identitet. Skab en visuel identitet og brug de sociale medier. v/Dion Rasmussen 10/4, kl. 16-21, http://artlab.dk/produkt/guerilla-marketing-og-visuel-identitet/

  3. DMF M8 Musikskolernes Band Event, Semifinale 19/4 på RADAR.

 

  1. Henrik Jansberg var god til at fortælle om arbejdet i Hovedbestyrelsen. Det gav os et godt indblik i, hvad der foregår og hvilke problematikker de står med.

  2. Godt kursus. Holdningen i bestyrelsen er, at vi gennemfører de kurser vi søsætter.

  3. Branchedag søndag 29/4 på Paletten og finale 13/5 på Train kl. 14-17. To dommere fundet: Morten Svenningsen og Claus Alvad.

6. Repræsentantskabsmøde 3. og 4. juni 2018

Peter Smed Andersen og Kim Schulz Jensen repræsenterer DMF Silkeborg.

7. OK 2018, strejke/lockout/forlig

Intet

8. Kommende arrangementer/aktiviteter

  1. DMF M8 MBE, finale søndag 13. maj 2018

Se punkt 59. Eventuelt

Lidt løs snak om Dansktoppen, som har meget lidt plads hos de store danske medieudbydere (DR/TV2).

10. Næste møde

6. juni kl. 10-12.