• A +
 • A -
 • print

Bestyrelsesmøde d. 27/09 2018

Bestyrelsesmøde torsdag d. 27. september 2018

kl. 10.00-12.00, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

DAGSORDEN

REFERAT

0. Medlemsstatus

53 medlemmer i DMF Silkeborg (Ole Hermansen)

1. Valg af referent

Kim

2. Forslag til eventuelt

Tillidsmandsuddannelsen i Skanderborg i oktober

Musikstarter Camp Silkeborg i uge 42

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt4. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

Peter: problemer med hjemmesiden i fht. opdateringer. Referat har midlertidigt været lagt på Facebook. Hjemmesiden er kørende igen og Peter S.A. har opdateret den.

5. Siden sidst

 1. Nedvarslinger på Den Kreative Skole, gældende fra april 2019

 2. Musikskolernes Band Event DMF M8, regnskab.

 

 1. Nedgang i deltagertilmeldinger har desværre ført til nedvarsling af 9 musikskolelærere på Den Kreative Skole pr. 1. april 2019. En nedvarsling er reelt en fyring, men samtidig et tilbud om genansættelse med en lavere ansættelsesgrad.

 2. Ole Hermansen tager kontakt og rykker DMF Holstebro og DMF Trekanten, der endnu ikke har betalt deres andel af projektet for 2018.

6. Kommende aktiviteter

 1. Musikskolernes Band Event DMF M8 2019

 2. Julejam på Torvet i Silkeborg

 3. Kurser


 1. Betinget deltagelse. DMF Silkeborg går med, hvis økonomien fra 2018 bliver bragt i orden.

 2. Gorm: Sjovt omend koldt.

 3. Afventer udmelding fra Peter Poulsen

7. Eventuelt

 1. Tillidsmandsuddannelsen i Skanderborg til oktober

 2. Musikstarter Camp Silkeborg i uge 42

 1. Gorm tager på TMU i Skanderborg.

 2. Generel snak om Musikstarter, der finder sted på Vestre Skole i Silkeborg, se også: www.musikstarter.dk/camps-2018/silkeborg/

8. Næste bestyrelsesmøde

Torsdag d. 22. nov. kl. 9-11 på Den Kreative Skole. Video til julejam optages, Peter S.A. tager videoudstyr med, Kim medbringer nissehuer. Repertoire aftales, Peter og Kim melder ud.