• A +
  • A -
  • print

Gramex - kollektive rettighedsmidler

Vejledende retningslinier for ansøgninger til kollektive rettighedsmidler fra Gramex

De udøvende kunstneres rettighedsgruppe i Gramex’ bestyrelse har besluttet, at en andel af rettighedsmidlerne, der er opkrævet af Gramex på vegne af musikudøverne for navnlig radiostationernes brug af udgivne lydoptagelser, anvendes til kulturelle og uddannelsesmæssige formål. Dansk Musiker Forbund fordeler en andel af disse midler.

Der gives støtte til mange forskellige formål, herunder bl.a. musikudgivelse, liveoptræden, studierejse og uddannelse.  De kollektive midler kan søges af alle udøvende kunstnere/orkestre/ensembler/solister. Der kan søges om tilskud til musikudgivelse (ikke demo), liveoptræden, studierejse, faglig dygtiggørelse mm. Når du logger ind på ansøgningssiden, kan du vælge at søge fra følgende puljer:  

  • Andre musikfremmende foranstaltninger: særtiltag i ind- og udland, etablering, vækstlagsprojekt, festivals
  • Faglig dygtiggørelse: efteruddannelse/kurser/studie- og inspirationsophold af musisk art.
  • Koncerter: levende fremførelse af musik i Danmark – debutkoncerter, liveoptræden.
  • Musik-udgivelse: masterbåndsindspilning, udgivelse af VINYL/CD/DVD (supplerende udgivelser).

Størrelsen på tilskuddene varierer og ligger typisk mellem 1.000 og 20.000 kr.   Støtten skal således ses som en håndsrækning til det projekt man søger støtte til. Dansk Musiker Forbund yder således ikke fuld støtte til projekterne.

Der ydes ikke støtte til: instrumentkøb, forplejning, bøger, hjemmesider samt dvd-/filmindspilning (dog kan der søges til lydsiden, hvis denne ikke tidligere har været offentliggjort), managers, fundraisers, arbejdslegater, med tilbagevirkende kraft. Og ifm udgivelser må de ikke være offentlige tilgængelige/haft release.

Ansøgning kan kun ske via online-systemet, som findes på dette link: https://dmf.onlinelegat.dk

Ansøgningsfrister er 1. april og 1. oktober (inden midnat). 

Vær opmærksom på, at støtte til samme person, orkester/ensemble eller projekt/tiltag kun kan bevilges hvert andet år.

Efter ansøgningsfristen kan der gå op til ca. 30 dage efter ansøgningsfrist (dog ca. 2 måneder for udgivelsesstøtte.), førend du modtager besked om tilsagn/afslag. Der gives ikke begrundet årsag i forbindelse med afslag på ansøgning.

Bilag / dokumentation for projektets gennemførelse uploades så vide muligt - f.eks. kopi af kursustilmelding, kontrakter, studieaftaler, rejseplaner.  Hvis der ikke er plads nok i skemaets rubrikker, kan yderligere beskrivelse af projektet uploades.  Alt Tekstmateriale modtages kun som PDF. 

Lyd-eksempler uploades kun i forbindelse med ansøgning om musikudgivelse. Og der skal indsendes 2 stk. lyddokumentation (kun mp3-filer modtages).  Vedlæg også gerne et "musikalsk” CV.

Hvordan fordeles midlerne?
Et fordelingsudvalg under hovedbestyrelsen i Dansk Musiker Forbund samt et kunstnerisk udvalg læser, lytter og bedømmer de indsendte ansøgninger. Al indsendt materiale behandles fortroligt.

Det kunstneriske udvalgs medlemmer i 2019 er Søren Friis, Michala Høj, MC Hansen, Kjeld Lauritsen, Mikkel Heller og Julian Falck.

Fakta om sidste fordelingsrunde I første halvår 2019 er der modtaget 524 ansøgninger, hvoraf der er imødekommet 196 stk. for samlet 1.368.500 kr. – med beløb ml. 1.000 og 14.000 kr.

Sådan ansøger du online...