• A +
  • A -
  • print

Vejledning til ansøgning

Sådan søger du online

Forbered dig ved at have skrevet din projektbeskrivelse og dit budget, så du hurtigt kan ”klippe” og indsætte teksten (copy-paste) i de felter du møder. Hvis der medvirker flere musikere i projektet, så hav også deres info klar. Ved ansøgning om udgivelse, skal du lave en titelliste på de sange du/I påtænker at indspille.

Du logger ind på https://dmf.onlinelegat.dk  med NemID og udfylder dine stamdata. 

På næste fane vælges enten at ”oprette ny ansøgning” eller vælge en man har i forvejen (de har et jour.nr). 

Næste fane hedder FORMÅL og her vælger du hvilken pulje du søger fra:

  • Andre musikfremmende foranstaltninger: særtiltag i ind- og udland, etablering, vækstlagsprojekt, festivals m.v.
  • Faglig dygtiggørelse: efteruddannelse/kurser/studie- og inspirationsophold af musisk art.
  • Koncerter: levende fremførelse af musik i Danmark – debutkoncerter, liveoptræden.
  • Musik-udgivelse: masterbåndsindspilning, udgivelse af VINYL/CD/DVD (supplerende udgivelser).

Næste fane er PROJEKT, hvor du navngiver projektet og laver en kort og præcis beskrivelse af det.

Så kommer fanen med MUSIKERE, hvor du oplyser antallet og info på medvirkende musikere.

Dernæst kommer BUDGET, hvor du taster hhv. udgifter og indtægter samt beløbet du ansøger om.
Så kommer fanen med BILAG, hvor det er muligt at uploade supplerende bilag (Husk: lyd som MP3 og tekst som PDF)

Sidst og ikke mindst – INDSEND fra sidste fane: Inden du klikker på "Godkend og send", er det en god ide at sikre, at du har fået det hele med.

Det er muligt at afbryde udfyldelsen og færdiggøre ansøgningen senere. Indskrevne data gemmes.

Men husk: du ikke kan ændre i din ansøgning, når først den er sendt.

Du modtager en mail som bekræfter vi har modtaget din ansøgning, som nu også har fået et jour.nr.!

Bemærk, at beløbet – hvis du bliver tildelt støtte – skal bruges indenfor 1 år og bliver indberettet til SKAT under dit CPR- eller CVR-nr. Du bliver altså beskattet af beløbet.