• A +
 • A -
 • print

Gramex - kollektive rettighedsmidler - Corona

Vejledende retningslinier for ansøgninger til kollektive rettighedsmidler fra Gramex


Dansk Musiker Forbunds Bevillingsudvalg har besluttet at afsætte en særlig pulje fra de kollektive rettighedsmidler til musikfremmende formål under Corona-krisen. 

Puljen henvender sig primært til musikere, der er ramt af corona-situationen.

Midlerne vil først og fremmest blive bevilget til 1) internetkoncerter, 2) koncerter rundt omkring i landet samt 3) andre nytænkende, opfindsomme musiktiltag.

Vær opmærksom på at den samlede pulje har en beløbsgrænse, og at udbetaling vil ske løbende og indtil puljen er

opbrugt.

Nærmere beskrivelse af puljerne

Pulje 1

Anvendes til at støtte internetkoncerter, der kan streames af alle borgere i Danmark med internetadgang.

Musikerne opfordres til at søge betaling ved afholdelse af koncerterne.

Pulje 2

Anvendes til at støtte koncerter udendørs, på afstand og for alle borgere i Danmark. Ansøger opfordres til at tænke på udsatte og svage grupper i samfundet, som i forvejen har lille adgang til musik og kultur. Fantasien bør her ikke ha’ grænser, men vi tænker selvfølgelig på udendørskoncerter, baggårdskoncerter, fællessang eller lignende

Pulje 3

Anvendes til at støtte nytænkende og opfindsomme musikfremmende formål, der falder udenfor pulje 1 og 2. Et nyt formål opfordres til at være mest mulig være til gavn for flest mulige borgere i Danmark.

Også her bør fantasien ikke sætte grænser. Formidlingsprojekter i bredeste forstand er velkomne. Så der kan ansøges om støtte til projekter, der har til formål at formidle musikere. Såsom musikalske interviews, musikvideoer, indspilninger, podcasts eller lignende.

Omkring ansøgningen

 • midler fra puljen kan alene anvendes til honorering af professionelle musikere
 • projekter kan kun opnå støtte med midler fra puljen een gang 
 • midler fra puljen kan kombineres med finansiering fra anden side - brugerbetaling, fonde m.v.
 • ansøger bærer selv ansvar for tilladelser / rettigheder / KODA m.v.


Til dig som vil søge

Du søger om midlerne ved at sende en e-mail til formanden i din lokalafdeling. Efter behandling her videresendes ansøgningen til forbundet med henblik på udbetaling så hurtigt som muligt.

Se her for at finde kontaktoplysninger til din lokalafdelingsformand.

For at komme i betragtning som modtager, skal du som ansøger være bosiddende i Danmark.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Puljen hvorfra der søges
 • Ansøgers navn, adresse, cpr.nr (evt. cvr.nr) og bank-kontonr.
 • Hvis der er flere beløbsmodtagere i en ansøgning, skal vi have ovenstående data fra alle beløbsmodtagere.
 • En udførlig beskrivelse af initiativet.
 • Hvor og hvornår aktiviteten finder sted 

Vær opmærksom på, at du kun kan ansøge om fremadrettede aktiviteter, og altså ikke allerede afholdte koncerter, streaming mv.

Ansøger er ansvarlig for

 • at Gramex/Dansk Musiker Forbund skal krediteres som støttegiver
 • at indhente evt. tilladelser fra myndighederne - evt. fra Indsamlingsnævnet
 • at initiativet overholder alle påbud/forbud fra myndighederne
 • at indhente tilladelse fra Koda

Dansk Musiker Forbund gør ansøger opmærksom på, at støttebeløb og eventuelle indtægter fra projektet er skattepligtig indkomst. Vi gør endvidere opmærksom på, at støttebeløb formentlig vil kunne medføre fradrag fra diverse statslige hjælpepakker.

Ansøgninger behandles løbende.