• A +
  • A -
  • print

Fradrag for transport

Se hvilke fradrag A-kassen godkender

Husk, hvis du modtager supplerende dagpenge og får B-indkomst, får du stadig fradrag for nødvendige udgifter i dit musikervirke. Derfor er det din nettoindtægt, der skal oplyses på dagpengekortet.

Arbejder du med såkaldte ”løse musikbestillinger” såsom koncerter og er på supplerende dagpenge, modtager du oftest dit honorar som B-indkomst. Det er vigtigt at huske, at de fradrag som skattemyndighederne godkender også skal benyttes over for a-kassen. Derfor er det altid din nettoindtægt, du skal skrive på dagpengekortet.

Du skal benytte "Skema til beregning af indtægt", som du finder her

Hvis du får honorar som B-indkomst, godkender SKAT følgende fradragsmuligheder:

Faktiske udgifter:

Billeje, benzin, taxakørsel, togbilletter, færgebilletter mv. Tag gerne kontakt til DMF a-kasse service hvis du anvender fradrag for faktiske udgifter, da der gælder særlige procedurer ift. "skema til beregning af indtægt".

Eller, hvis du kører i egen bil:

Skatterådets standardsatser:

Kilometerfradrag (pr. 2019): kr. 3,56 pr. km for de første 20.000 km årligt, derefter kr. 1,98 pr. km. Der kan ikke fratrækkes udgifter til benzin sammen med fradrag efter satserne, idet satserne inkluderer alle udgifter. Der skal føres kørebog.
Alle udgifter skal kunne dokumenteres med kvitteringer/billetter.

Ovenstående information gælder kun ved B-indkomst.

Hvem kan du kontakte

København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99