• A +
  • A -
  • print

Omregning af indtægt til arbejdstimer

Modtager du B-indkomst med arbejdsmarkedsbidrag, der IKKE beskattes som selvstændig virksomhed, vil modregning ske på følgende måde:

Omregningen af indtægt til arbejdstimer foregår ved hjælp af et kronebeløb kaldet en omregningssats. Denne sats divideres med ens løn. Se aktuel omregningssats her. Omregningssatsen reguleres en gang årligt.

Hvis du har haft nødvendige udgifter til det konkrete job, fradrages disse udgifter i din løn. Beløbet, der herefter fremkommer, omregnes til et antal arbejdstimer. Dvs. bruttoløn minus udgifter = nettoløn. Jo flere fradrag du har, jo færre arbejdstimer får du.

Hvis du fradrager nødvendige udgifter overfor skattevæsnet, skal du også fratrække udgifterne overfor a-kassen. Du skal til din a-kasse sende skema til beregning af indtægt. Læs mere her

Hvem kan du kontakte

København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99