• A +
  • A -
  • print

Supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge for fuldtidsforsikrede medlemmer

Hvis du bliver delvis arbejdsløs eller begynder at arbejde på deltid, kan du måske få supplerende (arbejdsløsheds)dagpenge. Nedenstående regler gælder kun fuldtidsforsikrede medlemmer.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, og driver du din virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få supplerende dagpenge.

Frigørelsesattest

Hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, kan du kun få udbetalt supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver udsteder en såkaldt "frigørelsesattest".

Et opsigelsesvarsel kan være fastsat i lov, kollektiv overenskomst eller en aftale. Hvis du har et opsigelsesvarsel, skal du aflevere en frigørelsesattest senest 5 uger efter, at du er begyndt på arbejdet, hvis du vil have supplerende dagpenge fra ansættelsens første dag.

Hvis du ikke afleverer attesten inden 5 uger, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, hvor a-kassen modtager attesten.

Hvis du først får brug for frigørelsesattesten efter et stykke tid, regnes 5-ugers fristen fra det tidspunkt, hvor du har brug for frigørelsesattesten for at få udbetalt supplerende dagpenge. Det kan være, fordi du først bliver omfattet af et opsigelsesvarsel efter 3 måneder. Det kan også være, fordi du efter en periode med to deltidsjob mister det ene job og derfor søger om supplerende dagpenge til det andet job - i den situation vil 5 ugers fristen løbe fra den dag, du anmoder om dagpenge.

For at kunne få supplerende dagpenge skal du også opfylde de øvrige betingelser for ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du er deltidsforsikret, gælder der helt særlige regler, og her bør du kontakte os eller din a-kasse for at høre, hvordan din situation ser ud. Frigørelsesattesten kan findes på danskeakasser.dk/for-a-kasserne/blanketter - den har nummer AR 230.

Når din ret til supplerende dagpenge er opbrugt

Det giver ikke karantæne, hvis du opsiger dit arbejde i forbindelse med, at du mister din ret til supplerende dagpenge, hvis du ikke er fortsat i arbejdet, i mere end 26 uger efter retten til supplerende dagpenge er udløbet. Kontakt os, inden du siger op! Så har vi mulighed for at rådgive dig om dine muligheder.

OBS: DET ER RETTEN TIL SUPPLERENDE DAGPENGE DER MISTES, IKKE RETTEN TIL FULDE DAGPENGE.

Hvad kræver det at genoptjene retten til supplerende dagpenge?

Du har ret til at få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan løbende genoptjene retten til supplerende dagpenge. Det kræver, at du inden for en 12-måneders periode har optjent mere end:

  • 146 arbejdstimer i mindst 6 månedsindberetninger, eller
  • 34 arbejdstimer i mindst 26 ugeindberetninger, eller
  • 68 arbejdstimer i mindst 13 14-dagesindberetninger

Din arbejdsgiver indberetter dine arbejdstimer til indkomstregistret som enten måneds-, uge- eller 14-dagesindberetninger. 

Du kan også genoptjene 30 nye uger med supplerende dagpenge, når du inden for et indkomstår har en samlet indtægt på mindst 228.348 kr. medregnet både med A- og B-indkomst, honorararbejde og overskud fra evt. selvstændig virksomhed og samtidig ikke har modtaget dagpenge i indkomståret.

Hvem kan du kontakte

København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99