• A +
  • A -
  • print

Dagpenge og musikudgivelse

Mange musikere har i årevis fået at vide, at det var næsten umuligt at udgive musik og samtidig modtage dagpenge. Denne opfattelse har ikke været helt hen i vejret, da der ikke har været mange, der fik tilladelse til at udgive musik og samtidig modtage dagpenge.

Men fra 1. oktober 2018 blev det lidt lettere at få dagpenge, når man har en musikudgivelse med i bagagen. Det er især med de to nye begreber ”fritidsbeskæftigelse” og ”formueforvaltning”.

De nye dagpengeregler giver følgende muligheder:

  1. Man kan udgive sin musik som såkaldt fritidsbeskæftigelse, hvis omsætningen ved salg ikke overstiger 50.000 kr. årligt (i en 12 måneders periode), og man derfor ikke skal have et CVR-nummer. Man må heller ikke anvende de skattemæssige regler for virksomhed, fx selvangive indtægten som overskud af virksomhed. Eventuelt overskud ved salg skal selvangives i rubrik 20 på årsopgørelsen[1].  Medlemmer vælger typisk muligheden for fritidsbeskæftigelse, når projektet er i indspilningsfasen, hvor man ikke kan holde tidsforbruget på under 5 timer om måneden. Fordel ved fritidsbeskæftigelse = det medfører ingen tidsbegrænsning i dagpengeperioden. Ulemper = der skal ske fradrag i dagpengene for anvendt tid ved aktiviteten, og man kan ikke bruge timerne til at optjene ret til dagpenge.
  2. Man kan udgive musikken som formueforvaltning, hvilket typisk er det medlemmer vælger, når tidsforbruget på aktiviteten er under 5 timer om måneden. Når først udgivelsen er indspillet og klar i handel fysisk eller digitalt, er tidsforbruget begrænset til den tid, man bruger på salg af udgivelsen og eventuelle administrative opgaver. Derfor kan man ændre status fra fritidsbeskæftigelse til formueforvaltning, hvis tidsforbruget er lavt. Det vil dog komme an på en konkret vurdering af omfanget af tidsforbrug. Fordele ved formueforvaltning = der sker ingen modregning i dagpengene, og der er ingen tidsbegrænsning i dagpengeperioden. Ulempe = overskuddet ved aktiviteten kan ikke bruges til at optjene ny ret til dagpenge.
  3. Endelig kan man udgive sin musik som selvstændig virksomhed. Dvs. at man har et CVR-nummer og/eller man anvender de skattemæssige regler for selvstændig virksomhed. Som hovedregel vil selvstændig virksomhed være en hindring for at kunne få dagpenge. Som undtagelse kan man måske få godkendt selvstændig bibeskæftigelse. OBS, at man skal opfylde et særlig arbejdskrav, hvis man ikke aktuelt er ledig, når man søger om tilladelsen - se mere her: ftfa.dk/din-situation/nye-selvstaendig-regler/ Fordel ved selvstændighed virksomhed = overskud kan bruges til at optjene ret til dagpenge. Ulemper = tidsbegrænsning i ret til dagpenge på 30 uger, og man skal modregnes for anvendt tid i virksomheden.

Det skal nævnes, at det er muligt at skifte status fra en aktivitets type til en anden. Det betyder, at man fx kan starte med formueforvaltning og senere skifte til fritidsbeskæftigelse, hvis man skal lave mere musik eller omvendt starte op med fritidsbeskæftigelse og senere ændre til formueforvaltning.

Læs mere om musikudgivelse og skat her

HUSK, at du altid kan søge hjælp ved Dansk Musiker Forbunds a-kasserådgivere for at få afklaret netop din situation. Ring på tlf. 35 240 240.

Ann-Mari Nostrup og Trine Budtz, marts 2019

Hvem kan du kontakte

København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99