• A +
  • A -
  • print

Optagelse i a-kasse

Optagelse i FTFa

Forbundet er tilknyttet en statsanerkendt arbejdsløshedskasse, i hvilken alle medlemmer har ret til at lade sig optage efter de for denne kasse til enhver tid gældende regler. Vi er tilknyttet a-kassen FTFa, som vi mener er den bedste a-kasse for kunstnere. De beskriver selv her , hvorfor det er De er det bedste a-kasse valg for dig.

  • Du skal have bopæl i Danmark. Det kan i visse tilfælde fraviges for personer, der bor i et andet EØS-land.
  • Du skal være fyldt 18 år, men indmeldelse kan senest ske to år før folkepensionsalderen.

Du kan tidligst optages i a-kassen fra den dato, hvor vi eller FTFa får en ansøgning fra dig. 

Bemærk dog, at hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, har du ret til optagelse i a-kassen uanset at du ikke er fyldt 18 år.

Se under lønmodtager eller selvstændig om du skal indmeldes som lønmodtager eller selvstændig.

Studerende kan også blive meldt ind i a-kassen, i nogen tilfælde gratis - se mere om betingelser her

Indmeldelse i a-kassen:

Du melder dig ind i FTFa her, og giv os gerne besked om du vil være tilmeldt vores fællesopkrævningsaftale med FTFa. Det gør du ved, at sende os en mail på dmf@remove-this.dmf.dk .

Fællesopkrævningsaftalen koster 64 kr. om måneden, og sikrer dig en uvildig rådgivning og hjælp til klagesager. Rent praktisk betyder aftalen også, at du betaler dit kontingent til FTFa via os en gang om måneden, hvor FTFa ellers opkræver kvartalsvist.

Hvem kan du kontakte

København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99