• A +
  • A -
  • print

Optagelse i a-kasse

Optagelse i FTF-A

Forbundet er tilknyttet en statsanerkendt arbejdsløshedskasse, i hvilken alle medlemmer har ret til at lade sig optage efter de for denne kasse til enhver tid gældende regler. Vi er tilknyttet a-kassen FTF-A, som vi mener er den bedste a-kasse for kunstnere. De beskriver selv her , hvorfor det er De er det bedste a-kasse valg for dig.

  • Du skal have bopæl i Danmark. Det kan i visse tilfælde fraviges for personer, der bor i et andet EØS-land.
  • Du skal være fyldt 18 år, men indmeldelse kan senest ske to år før folkepensionsalderen.

Du kan tidligst optages i a-kassen fra den dato, hvor vi eller FTF-A får en ansøgning fra dig. 

Bemærk dog, at hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, har du ret til optagelse i a-kassen uanset at du ikke er fyldt 18 år.

Se under lønmodtager eller selvstændig om du skal indmeldes som lønmodtager eller selvstændig.

Studerende kan også blive meldt ind i a-kassen, i nogen tilfælde gratis - se mere om betingelser her

Indmeldelse i A-kassen:

Du melder dig ind i FTF-A her, og giv os gerne besked om du vil være tilmeldt vores fællesopkrævningsaftale med FTF-A. Det gør du ved, at sende os en mail på dmf@remove-this.dmf.dk .

Fællesopkrævningsaftalen koster 64 kr. om måneden, og sikrer dig en uvildig rådgivning og hjælp til klagesager. Rent praktisk betyder aftalen også, at du betaler dit kontingent til FTF-A via os en gang om måneden, hvor FTF-A ellers opkræver kvartalsvist.

Hvem kan du kontakte

København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Aarhus
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99