• A +
  • A -
  • print

Freelancer / selvstændig

Freelancer

Går du på barsel, mens du er ansat på en kontrakt hos en arbejdsgiver – f.eks. teater eller aftenskole, skal denne starte din barselssag hos Udbetaling Danmark via www.virk.dk/nemrefusion.  

Vil din arbejdsgiver ikke anmelde din barsel, eller har du ikke en ansættelse den dag, du går på barsel, skal du selv søge om barselsdagpenge. Som lønmodtager/freelancer har du ikke selv mulighed for at søge om barselsdagpenge digitalt via www.virk.dk/nemrefusion.

Du skal derfor i stedet kontakte Udbetaling Danmark. Herfra får du en ansøgningsblanket, hvor du skal oplyse din arbejdstid og vedlægge dokumentation for din indkomst de seneste 13 uger op til din barsel.

Udbetaling Danmark kan kontaktes via digital post på www.borger.dk eller på telefon 70 12 80 64.

Hvis du er honorarmodtager betragter Udbetaling Danmark dig som udgangspunkt selvstændig. Du kan dog også få barselsdagpenge som lønmodtager samtidig. Kontakt evt. DMF for rådgivning.

Vigtigt:

Hvis du i tiden frem mod din barsel kan se, at der bliver dage uden en ansættelse, er det vigtigt, at du melder dig ledig, da du ellers risikerer ikke at opfylde beskæftigelseskravet i forhold til at få barselsdagpenge. Herefter er det A-kassen, der starter din barselssag hos Udbetaling Danmark, når du skal på barsel. 

Kontakt DMF, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør melde dig ledig helt eller delvist op til din barsel. 


Selvstændig

Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge via www.virk.dk/nemrefusion. Du kan kun søge, hvis du har en aktiveret digital medarbejdersignatur, som kan bestilles samme sted. Du skal dokumentere, hvor meget du har arbejdet, typisk ved at fremsende seneste årsregnskab. Læs mere på www.virk.dk/nemrefusion

Betingelser for at få barselsdagpenge som selvstændig

  • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
  • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
  • Der er overskud i din virksomhed.
  • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed. 

Som selvstændig erklærer du selv, hvor meget tid du bruger. Derfor er økonomien i din virksomhed en væsentlig faktor. Hvis din indtjening er meget svingende, kan det være en god ide at tegne en sygeforsikring ved Udbetaling Danmark, som kan sikre dig 2/3 af den maksimale dagpengesats, uanset hvad du har tjent. Du skal være opmærksom på, at forsikringen først gælder 6 mdr. efter, den er tegnet. 

Som selvstændig har du også mulighed for at genoptage arbejdet delvist. Læs mere på Borger.dk.

Hvis du driver et A/S eller et aps. er du lønmodtager og skal bruge reglerne for lønmodtagere.

Du kan godt få barselsdagpenge både som selvstændig og som lønmodtager, men du skal opfylde kravene inden for begge kategorier.

Hvem kan du kontakte: