• A +
  • A -
  • print

Gode råd om barsel

Barselsorlov

Skal du på barsel, er der forskellige forhold, du skal være opmærksom på afhængig af, om du er selvstændig eller lønmodtager.

Fuldtidsbeskæftiget eller ledig

I Danmark har vi overordnet en god barselslovgivning. Specielt for fuldtidsbeskæftigede og fuldtidsledige er lovgivningen gennemskuelig. Og barselstilbuddene er ofte yderligere forbedret i overenskomsterne på arbejdsmarkedet.

Freelancere, deltids- og kontraktansatte

For freelancere, deltidsansatte og kontraktansatte bliver billedet dog hurtigt noget mere grumset og uoverskueligt. Dansk Musiker Forbund har gennem de senere år fået mange henvendelser fra medlemmer, der ønsker hjælp og rådgivning i forhold til et barselsforløb, da rigtig mange musikere er ansat mange forskellige steder i mange forskellige ansættelsesforhold.

Selvstændig virksomhed

Er du registreret med CVR-nummer, opgiver du overskud/underskud af egen virksomhed, eller tjener du honorarer? Så vil Udbetaling Danmark som udgangspunkt betragte dig som selvstændig. Honorar-betragtningen er her anderledes end ved SKAT og a-kassen.

  • Godt råd til selvstændige:
    Er du selvstændig, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse. Har du svingende indtægter, kan det være en fordel at tegne en sygeforsikring for selvstændige. Man kan tegne en sygeforsikring, som sikrer 2/3 af maksimumssatsen, uanset resultatet af din seneste årsopgørelse. Denne forsikring gælder også ved barsel. Vær opmærksom på, at forsikringen først gælder 6 mdr. efter, du har tegnet den.

Lønmodtager-arbejde

Indkomst, der er trukket skat af, og hvor oplysningerne er indberettet til SKAT/indkomstregisteret.

  • Godt råd til lønmodtager:
    Er du lønmodtager og har mange arbejdsforhold, er det en stor fordel at få udbetalt supplerende dagpenge fra a-kassen op til din barsel. Reglerne tager udgangspunkt i aktuel beskæftigelse, og her vil en freelancer naturligvis ikke indgå aftaler frem i tiden, hvor man forventer at være på barsel. Derfor udgør dagpengene et aktuelt beskæftigelsesgrundlag. A-kassen oplyser til Udbetaling Danmark, at du har ret til dagpenge, og så sker beregningen af barslen ud fra de oplysninger. 

Udbetaling Danmark

Økonomien omkring barsel varetages af Udbetaling Danmark, der drives af ATP. Enten får du selv udbetalingerne fra Udbetaling Danmark, eller også får din arbejdsgiver refusion derfra. Henvendelser til Udbetaling Danmark kan kun ske telefonisk eller digitalt.

Her er et par overordnede overvejelser, som kan være meget vigtige for din kontakt med Udbetaling Danmark:

Er du lønmodtager eller selvstændig? Det er afgørende for din henvendelse, om du henvender dig som lønmodtager eller selvstændig. Det kan være svært at overskue, da man kan have arbejde inden for begge områder. Prøv alligevel at vurdere, hvor hovedvægten af dit arbejde ligger. Måden, Udbetaling Danmark betragter dit arbejde på, er ikke den samme måde, som a-kassen eller SKAT, og det er med til at skabe forvirring.

Hvem kan du kontakte:

København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf. 35 240 240

Aarhus:
Dorte Bang
dc@remove-this.dmf.dk
Tlf. 35 240 240

Esben Bøgh Laursen
el@remove-this.dmf.dk 
Tlf. 35 240 240