• A +
  • A -
  • print

Kommune/stat/privatansat

Hvis du er ansat i stat eller kommune, er retten til at få løn under barsel næsten den samme, eneste forskel er at en statsansat kan gå fra 6 uger før fødslen, mens en kommunalt ansat kan gå fra allerede 8 uger før.

Løn under barsel?

Overenskomstansatte i staten:

Moren har ret til orlov med løn 6 uger før forventet fødsel og 14 uger efter. Faren har ret til løn i 2 uger i forbindelse med fødslen. Derudover har moren ret til 6 uger med løn, faren har 7 uger og så er der 6 uger, som enten kan deles imellem dem eller holdes af den ene. Resten af orlovsperioden er der mulighed for at få barselsdagpenge fra kommunen.

Overenskomstansatte i en kommune:

Moren har ret til orlov med løn 8 uger før forventet fødsel og 14 uger efter. Faren har ret til løn 2 uger i forbindelse med fødslen. Derudover har moren ret til 6 uger med løn, faren har 7 uger og så er der 6 uger som kan deles imellem dem eller holdes af den ene. Resten af orlovsperioden er der mulighed for at få barselsdagpenge fra kommunen

Hvem kan du kontakte: