• A +
  • A -
  • print

Her er DMF med

DMF varetager musikernes interesser

FTF

Sammen med mange andre organisationer, med sammenlagt 450.000 medlemmer på det offentlige og private arbejdsmarked, er DMF medlem af FTF som hovedorganisation. FTF er repræsenteret i mange råd og udvalg vedr. uddannelse, arbejdsmarked og socialpolitik med mere. DMF er med i FTF’s politiske organisation og bruger FTF’s eksperter inden for f.eks. uddannelse og arbejdsretssager samt forhandlingsforhold.

Arbejdsmiljø

DMF kortlægger løbende de vigtigste arbejdsmiljøspørgsmål for musikere.
Ulykker og sundhedsskader skyldes ofte for højt eller forkert lydniveau, farlige installationer og sceneopbygninger, forkert belastning af ryg ved transport af instrumenter, forkerte arbejdsstillinger og erhvervsbetingede lidelser i læber, hænder mv.
Hvis skaden er sket, kan DMF hjælpe dig med din sag over for arbejdsgiver, socialforvaltning, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen m.fl.

Tariffer og overenskomster

DMF arbejder for at forbedre din løn bl.a. gennem overenskomster, lokale lønforhandlinger og via en række tariffer, der alle er minimumstariffer.
Det er faktisk DMF's fortjeneste, at "tariffen" er et fast begreb i branchen. Hent nyeste tarif her!

DMF har overenskomster med bl.a. Landsdelsorkestrene, Levende Musik i Skolen (LMS), Danmarks Radio og en lang række teatre. Læs mere om overenskomsterne her

Bestyrelser og organisationer

DMF repræsenterer medlemmernes synspunkter i mange sammenhænge bl.a.:

· Repræsentantskabet for Statens Musikråd
· ROSA - Dansk Rock Samråd
· JazzDanmark
· Copydan
· Performex
· Gramex
· Dansk Kunstnerråd
· Fællesrådet for Udøvende Kunstnere m.fl.
· FMM (Fællesudvalget for Musikundervisere indenfor Musikskoleområdet).
· FTF-A's hovedbestyrelse
· Nordisk Musiker Union
· FIM - den internationale musikerorganisation
(dine interesser varetages på såvel nordisk-, EU- som på verdensplan).