• A +
  • A -
  • print

Fastansatte musikere i forsvaret

Overenskomst for fastansatte i de militære musikkorps

Fastansatte musikere og dirigenter i Forsvaret er omfattet af Organisationsaftale for musikere og dirigenter af 4. december 2014 (for ansatte før 1. december 2014 – se nedenfor)

Henvendelse angående denne aftale kan ske til formanden for Foreningen af Musikere i Forsvaret, Michael Justesen eller til DMF v/ Nanna Klingsholm nk@dmf.dk.

Løn

Den årlige basisløn for musikere kan du se i følgende skema:

Basisløntrin

Årlig basisløn (niveau 31.3.2012)

1

251.000

2

285.000

3

285.000

4

308.000

5

328.000

6

332.000

7

337.000

Alle basistrin er 1-årige

Den årlige basisløn for dirigenter udgør 400.000 kr. (niveau 31.3.2012).

Hertil kommer diverse tillæg.

De centralt aftalte tillæg udgør følgende (årligt beløb – niveau 31.3.2012):

  • et årligt musikertillæg på 8.000 kr.
  • et årligt rådigheds- og genetillæg på 38.000 kr. for ansatte i Livgarden og 32.000 kr. for ansatte i de øvrige militærorkestre
  • et årligt tillæg på 40.000 kr. for de(n) musikere der dækker funktionen vice- og stabstambur

Herudover der mulighed for lokalt at forhandle funktions- og kvalifikationstillæg.

Pension

Alle har ret til pension. Pensionen udgør 18 %.

Øvrige vilkår

Alle ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (se overenskomsten til højre på denne side).

Herudover er man som statsansat omfattet af diverse statslige aftaler om f.eks. ferie og barsel – disse kan man finde på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Ansatte før 1. december 2014

Fastansatte før den 1. december 2014 er ansat på tjenestemandsvilkår. Udover almindelige tjenestemandsvilkår er tjenestemandsansatte musikere omfattet af Aftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og Centralorganisationen af 2010 og Foreningen af Musikere i Forsvaret af 4. december 2014 (se aftalen til højre på denne side). Det betyder bl.a., at du er omfattet af et andet lønsystem.

Assistenter

Assistenter i et af militærorkestrene er omfattet af Aftale mellem Forsvarsministeriet og Dansk Musiker Forbund om aflønning og ansættelsesvilkår for vikarer for musikere i de militære musikkorps af 5.3.2004. Du kan se aftalen her.