• A +
  • A -
  • print

Vejledning til standardkontrakten

Dansk Musiker Forbunds standardkontrakt kan benyttes af musikere til at indgå aftaler med arrangører i forbindelse med spillejobs.

Du finder standardkontrakten her:

Vejledning er på bagsiden (side 2 i kontrakten)

Kontrakt

Forbundet anbefaler som udgangspunkt, at kontrakten underskrives. Således er både arrangøren og musikeren sikret aftalen, når de har et eksemplar hver. Men aftalen kan godt være juridisk bindende, uden at der er underskrifter på kontrakten.

Der kan nemt opstå tvivl, hvis musikeren benytter en mailkorrespondance til at indgå aftalen. Det kræver, at mailkorrespondancen er præcis.

Sådan indgår du aftalen pr. mail

  1. Udfyld kontrakten og gem.
  2. Send mail til arrangøren med vedhæftet kontraktfil. Skriv i mailen, at arrangøren skal svare på den fremsendte mail. I svarmailen skal arrangøren svare, at han/hun ” bekræfter, at kontrakten er læst og accepteret”. Der må IKKE skrives ændringer til kontrakten i svarmailen fra arrangøren. I så fald skal musikeren fremsende en ny mail med en ny kontraktfil med ændringerne indskrevet.
  3. Når du modtager svarmail fra arrangøren, har du en gyldig og juridisk bindende aftale.

Gør det nemmere for dig selv

Du kan på forhånd udfylde standardkontrakten via din computer med egne navne-, adresse- og kontooplysninger og gemme PDF-filen på din harddisk for at have kontrakten liggende klar til fremtidige jobs. Således kan du nøjes med at udfylde kundens oplysninger ved næste booking, og du kan nemt få overblik over jobs, når selvangivelsen skal udfyldes. 

Flere musikere i samme kontrakt

Musikere, der spiller sammen i et band/orkester uden at have et firma, optræder som honorarmodtagere. Her skal spillestedet indberette honoraret på hver enkelt musiker til Skat.

Feltet ’honorarfordeling’ udfyldes. Hvis der er flere end 5 musikere, kan man lave honorarfordelingen som et tillæg til kontrakten.

Bands/orkestre, der har dannet virksomhed og har et CVR.nr., kan nøjes med at skrive det samlede honorar på kontrakten samt deres CVR.nr. Det gælder, hvad enten der er tale om et I/S eller et ApS.

Solister/kapelmestre

Solisten eller kapelmesteren, der indgår en kontrakt, kan godt skrive sig selv for det samlede honorar og selv fordele honorarer til medvirkende musikere. I det tilfælde er solisten/kapelmesteren en slags arbejdsgiver for de andre musikere og påtager sig det økonomiske ansvar for engagementet. Solisten/kapelmesteren, der benytter CVR-nummer, har pligt til at indberette honorarerne på de medvirkende musikere til skat.

Jobs i udlandet

Ved indgåelse af aftaler med arrangører i udlandet bør du tage kontakt til Dansk Musiker Forbund på dmf@remove-this.dmf.dk eller tlf. 35 240 240.

Opdateret efteråret 2018

Kontakt

Ved spørgsmål angående kontrakter ved spillejobs kontakt:

Lasse Fischer
Faglig sekretær
lasse@remove-this.dmf.dk