• A +
  • A -
  • print

Vejledning til standardkontrakten

Dansk Musiker Forbunds standardkontrakt kan benyttes til indgåelse af aftaler mellem musiker og arrangør.

Hent standardkontrakten her:

Vejledning er på bagsiden (side 2 og 3 i kontrakten)

Kontrakt

Kontrakten kan sendes med posten, men også sendes digitalt ved hjælp af e-mail.

Du sender den underskrevne kontrakt til arrangøren som skal returnere kontrakten med sin underskrift. Således har du en endelig og bindende aftale. Hvis kontrakten sendes med e-mail skal arrangøren bekræfte aftalen på en svar e-mail. Se nedenfor.

NB! Du skal sikre dig præcise oplysninger på arrangørens identitet (evt. selskabsform), navn, adresse og evt. CVR.   

Sådan indgår du aftalen pr. e-mail

  • Udfyld kontrakten og gem.
  • Send mail til arrangøren med vedhæftet kontraktfil. Skriv i mailen, at arrangøren skal svare på den fremsendte e-mail. I svarmailen skal arrangøren svare, at han/hun ” bekræfter, at kontrakten er læst og accepteret”. Der må IKKE skrives ændringer til kontrakten i svarmailen fra arrangøren. I så fald skal musikeren fremsende en ny mail med en ny kontraktfil med ændringerne indskrevet.
  • Når du modtager svarmail fra arrangøren, har du en gyldig og bindende aftale.
  • Gør det nemmere for dig selv: Du kan på forhånd udfylde standardkontrakten via din computer med egne navne-, adresse- og kontooplysninger og gemme PDF-filen på din computer for at have kontrakten liggende klar til fremtidige jobs. Således kan du nøjes med at udfylde kundens oplysninger ved næste booking, og du kan nemt få overblik over jobs, når selvangivelsen skal udfyldes.

At indgå aftaler med private kunder

Når du indgår aftaler (skriver kontrakt) med private kunder, der ikke er professionelle arrangører, men ”hr. og fru Jensen”, så skal du være opmærksom på, at det er en særlig situation. Du skal sikre dig at kunden forstår og accepterer aftalens indhold.

Reglerne om beskyttelse af private kunder (forbrugere) på dette område findes i aftalelovens § 38b og handler om, at aftaler fortolkes til forbrugerens fordel, når et punkt i en aftale er uklart eller ikke er nævnt.

Afbestilling, et særligt punkt

Du skal som musiker og professionel part oplyse afbestillingsbetingelserne over for den private kunde, da han/hun ikke er fagkyndig. I den skriftlige aftale skal du skrive, at ”Afbestilling kan ikke finde sted”, ellers er kunden i sin gode ret til at tro, at det er OK at aflyse arrangementet og undgå at betale for musikken.

Hvis kunden bliver usikker i forhold til den noget ”firkantede” formulering i kontrakten, kan man vende problematikken om og gøre kunden opmærksom på, at aftalepunktet også sikrer kunden, at musikerne dukker op.

Indgår du aftale med en professionel arrangør, som formodes at være bekendt med aftalelovens indhold, så anbefaler Dansk Musiker Forbund, at du stadig skriver: ”Afbestilling kan ikke finde sted” i din skriftlige aftale. Så er der ingen tvivl om aftalepunktet.

Professionel arrangør indberetter til Skat

Hvis arrangøren er professionel, skal vedkommende bruge dit CPR/CVR for at indberette til Skat.

For musikere, der spiller sammen i et band/orkester uden at have et firma, skal arrangøren indberette honoraret på hver enkelt musiker til Skat.

Hvis der er flere end 5 musikere, kan man lave honorarfordelingen som et tillæg til kontrakten.

Bands/orkestre, der har dannet virksomhed og har et CVR.nr., kan nøjes med at skrive det samlede honorar på kontrakten samt deres CVR.nr. Det gælder, hvad enten der er tale om et I/S eller et ApS.

Solister/kapelmestre

Solisten eller kapelmesteren kan indgå aftalen for det samlede honorar og fordele honorarer til de medvirkende musikere.

Solisten/kapelmesteren, der benytter CVR-nummer, har pligt til at indberette honorarerne på de medvirkende musikere til Skat, idet solisten/kapelmesteren bliver arbejdsgiver for de andre musikere.

Jobs i udlandet

Ved indgåelse af aftaler med arrangører i udlandet bør du tage kontakt til Dansk Musiker Forbund på dmf@dmf.dk eller tlf. 35 240 240.

Kontakt

Ved spørgsmål angående kontrakter ved spillejobs kontakt:

Lasse Fischer
Faglig sekretær
lasse@remove-this.dmf.dk