• A +
 • A -
 • print

Løn

Løn og satser for musikundervisere.

Løn og satser pr. 1. oktober 2018:

For timelønnede divideres årslønnen med 1924.


Musikskoler med FMM-overenskomst

(kommunale eller selvejende, kommunale satser)    

Løn:

Timelønnede, ansatte i højst 1 måned:

 • Grundløn trin 28
 • Feriegodtgørelse 12,5 %
 • (evt. tidligere optjent pensionsret som fastansat) 16,17 %.


Månedslønnede, ansatte mere end 1 måned:     

 • Grundløn trin 28
 • Garantiløn efter 6 års fast ansættelse trin 34
 • Garantiløn efter 10 års ansættelse trin 40
 • Pension 16,17 % efter sammenlagt et års fast beskæftigelse efter overenskomsten
 • Ferie med løn + 1.95 % ferietillæg

Ny Løn:     

Lønforhandling derudover kontakt musikskolens tillidsrepræsentant el. DMF


Takster for tjenestekørsel pr. 1. januar 2018 i egen bil udgør:

 • Indtil 20.000 km pr. kalenderår: 3,54 kr. pr. km.
 • Ud over 20.000 km. pr. kalenderår: 1,94 kr. pr. km.

Anden undervisning

Folkeoplysningscirkulæret/aftenskole:

Løn til lærere

 • For hver undervisningslektion ydes betaling for 1,6 arbejdstime, pr. 1. december 2017 kr. 279,23
 • Der lønnes kun for gennemført undervisning.
 • Lærere har uanset ovenstående bestemmelse krav på løn for undervisningslektioner, der aflyses med mindre end 1 uges varsel.
 • Lærere er omfattet af ferielovens regler.
 • Til lærere ydes feriegodtgørelse på 12,5%, jf. ferielovens § 12.

Andre overenskomster eller ingen overenskomst: Kontakt DMF

Vejledende satser for Privatpraktiserende Musikpædagoger 2017-18

 • Enkelttimer 455,00 pr. lektion á 50 min.
 • Sæsonaftaler 340,00 pr. lektion á 50 min.
Hvem kan du kontakte

Jesper Hvolby Christensen
jc@remove-this.dmf.dk 

Timelønnede bliver månedslønnede

Timelønnede overgår til at være månedslønnede: Hent protokollat