• A +
  • A -
  • print

FAQ: Aflysning

Arrangøren aflyser, hvad gør jeg?

Svar

Vore medlemmer oplever i stigende grad, at arrangøren aflyser bestilte musikengagementer. Vi møder derfor dagligt spørgsmålet - hvad gør jeg / kan jeg kræve erstatning? Vi bringer her en generel vejledning (hvis du er overenskomstansat skal du dog lige kontakte forbundet, idet der her kan være indgået særlige betingelser).


Vejledning

Årsagerne til aflysningerne er mange: manglende tilmeldinger til arrangementet, manglende spiritusbevilling, dobbeltbooking, sygdom, bedre tilbud fra anden side osv. Ingen af disse begrundelser berettiger arrangøren til at hæve den indgåede aftale med mindre dette på forhånd er aftalt ! Kun i tilfælde af force majeure (krig, naturkatastrofer o.lign.) kan afbestilling finde sted.
Hvis der ikke er aftalt nærmere betingelser omkring aflysning -er Aftaleloven gældende. Af Aftaleloven fremgår det, at en aftale - mundtlig som skriftlig - er bindende. Det betyder, at hverken du eller arrangøren kan aflyse uden at betale erstatning - hvis der vel og mærke er lidt et tab.. det kommer vi ind på lidt senere.
Først og fremmest er det vigtigt, at man kan bevise, at der er indgået en aftale. Derfor står en sag ofte meget dårligt, hvis aftalen er indgået mundtligt. Arrangøren hævder nemlig ofte, at der blot har været tale om en forespørgsel og ikke en endelig bestilling. Det er DIG der har bevisbyrden, sørg derfor altid for at indgå dine aftaler skriftligt (du kan evt. benytte forbundets standardkontrakter, som du kan rekvirere gratis). Husk på, at en skriftlig aftale også sikrer dig/arrangøren mod misforståelser.
Forbundet har ikke mulighed for at hjælpe dig, hvis aftalen ikke kan bevises.

Besked til arrangør

1. Bliver engagementet aflyst skal du omgående meddele, at arrangøren vil være erstatningspligtig, hvis du lider et tab. Det er vigtigt, at denne oplysning også sendes på skrift, så du kan bevise, at du har taget forbehold for krav om erstatning.
Bemærk, at hvis du først har accepteret aflysningen, så kan du ikke bagefter kræve erstatning.

Begræns dit tab

2. Du skal nu forsøge at begrænse dit tab - det vil sige, at du skal gøre en indsats for at opnå erstatningsengagement. Var du f.eks. bestilt til at spille den 1. juni - så skal du altså forsøge at opnå et andet job denne dag. Ved en evt. retssag kan du risikere at skulle bevise, at du har forsøgt at begrænse dit tab. Det er derfor en god idé at sende en skrivelse til diverse bookingbureauer om, at du er ledig pågældende dag - og notere dato/navn/kontaktperson på de steder, hvor du ellers har søgt job.

Varsel

3. Lykkes det dig ikke at opnå erstatningsengagement, er du berettiget til fuld erstatning, svarende til det oprindeligt aftalte honorar. Har du opnået erstatningsengagement, men til et lavere honorar, så skal arrangøren betale differencen.

DMF kører sagen

4. Hvis arrangøren afviser at betale erstatning, så kører vi meget gerne sagen for dig - og vi dækker naturligvis alle sagsomkostninger. Vi vinder i øvrigt 98% af vore retssager. Dog skal vi ikke undlade at bemærke, at man kan risikere, at arrangøren er insolvent, altså er ude af stand til at betale - og så er der beklageligvis ingen penge at hente.

Kontakt DMF

5. Sluttelig skal vi lige nævne, at det er helt op til dig selv, om du ønsker at acceptere en aflysning, indgå forlig eller om du vil fastholde krav om fuld erstatning. Er du i tvivl om hvordan du skal forholde dig i en given situation, så kontakt os hellere én gang for meget end én gang for lidt.

Pia Obel Hansen

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål
(FAQ - frequently asked questions) via link til oversigten ovenfor!

Få hjælp til skatten

Der er masser at hjælp at hente hos DMF, når du skal lave årsopgørelse... Læs mere