• A +
  • A -
  • print

FAQ: Honorar-lønnede koncerter

Kan man trække transport til prøver i forbindelse med en koncert fra? Altså prøver på andre dage end koncerten, men som er decideret forberedelse til denne. Jeg arbejder ofte med musikere i andre byer og ofte er det mig der kommer til dem. Hvordan dokumenterer man det, og hvor mange prøver kan anses for rimeligt? (I forbindelse med første job med et nyt ensemble kan det jo godt blive til noget.)

Svar

Spørgsmålet angår honorarmodtageres muligheder for kørselsfradrag.

Ja, udgifter til befordring/transport i forbindelse med prøver forud for koncerter er også fradragsberettigede. Øvelokalet anses også for ”et arbejdssted”.  Det er svært at sige præcist, hvor mange prøver er et rimeligt antal.

Hvis man som ensemble i en periode er i færd med at indarbejde et repertoire, uden det er direkte med henblik på en koncert, vil der være tale om "etablering", og så er udgifterne ikke fradragsberettigede. Hvis der er tale om prøver med henblik på en bestemt koncert, så er udgiften i direkte forbindelse med indkomsterhvervelsen, og udgiften kan trækkes fra.

Du kan vælge at fratrække de faktiske, dokumenterede udgifter eller anvende standardsatser.

Hvis du kører i egen bil, kan du fratrække 3,70 kr./km (2015-sats), og det forudsættes, at du kører i egen bil og fører kørebog ved hjælpe af bilens kilometertæller. Hvis der er tale om meget kørsel må det generelt anbefales at man gemmer bilag på køb af brændstof. Hvis SKAT mener det er nødvendigt med ekstra bevis for, at man vitterligt har kørt i egen bil. I så fald gemmer man alle bilag på brændstof, så det også er muligt at vurdere omfanget af privat kørsel.

Du kan maksimalt få fradrag efter denne regel for kørsel til samme arbejdssted i 60 dage inden for 12 måneder.

Fradrag for udgiften anføres i selvangivelsens rubrik 29.

Hvis du kører med kollektiv transport, fx tog, kan du tage fradrag for den dokumenterede udgift i samme rubrik som nævnt ovenfor. Billetter skal altså gemmes.

Hvis du ikke har dokumentation for befordring og ikke kører i egen bil, kan du anvende den almindelige standardsats som gælder for lønmodtageres befordring hjem-arbejde. Fradraget skrives i selvangivelsens rubrik 51.

Se satser under Medlemsservice/Skat.

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål
(FAQ - frequently asked questions) via link til oversigten ovenfor!

Få hjælp til skatten

Der er masser at hjælp at hente hos DMF, når du skal lave årsopgørelse... Læs mere