• A +
  • A -
  • print

FAQ: Hvor meget barsel har jeg ret til?

Hvor meget barsel har jeg ret til?

Spørgsmål: Jeg er gravid og har termin den 20. november. Jeg underviser på en musikskole 22 timer om ugen, og derudover underviser jeg på en aftenskole ca. 10 timer om ugen. Hvor meget barselsorlov har jeg ret til?

 

Svar: Orloven er i alt på 52 uger for mor og far, men det er forskelligt, hvad du har ret til i dine to ansættelser.

De 52 uger ser sådan ud:

Graviditetsorlov 4 uger

Barselsorlov 14 uger

Fædreorlov 2 uger

Forældreorlov 32 uger

På musikskolen får du løn under barsel, og der har du ret til at gå fra 8 uger før termin, og efter fødslen kan du holde orlov med løn i op til 26 uger. Hvis du holder hele orloven, har du yderligere 32 uger med barselsdagpenge. I forhold til dine timer på aftenskolen skal din arbejdsgiver indberette, at du går på barsel, og her har du mulighed for at søge barselsdagpenge både i den periode, hvor du får løn fra musikskolen og i resten af orloven. Dog skal du arbejde frem til 4 uger før fødslen, da det først er her, du kan få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Faren har ret til 2 uger i forbindelse med barnets fødsel, og der er forskellige muligheder for at dele noget af orloven imellem jer, og faren kan også have ret til løn i en del af orloven.

Læs mere  https://www.dmf.dk/loenogansaettelse/barsel/ om jeres muligheder, og hvad I skal være opmærksomme på.

Der kan være mulighed for at få supplerende barselsdagpenge op til 37 timer om ugen, hvis du kan vise et indtægtstab fra en a-kasse i form af supplerende dagpenge.

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål
(FAQ - frequently asked questions) via link til oversigten ovenfor!

Få hjælp til skatten

Der er masser at hjælp at hente hos DMF, når du skal lave årsopgørelse... Læs mere