• A +
  • A -
  • print

FAQ: KODA og SU

Jeg får SU. Jeg har også en stor KODA-indtægt som jeg sidste år købte instrumenter for. Kan jeg dermed trække det fulde beløb til køb af instrumenter fra i skat som driftsudgifter? Eller er der en grænse når jeg nu også er studerende på SU?

Svar

Man kan få fradrag for de udgifter, som man har i forbindelse med indtægtsgivende arbejde eller til at erhverve, sikre og vedligeholde sin indkomst. Det betyder, at det nok er tvivlsomt om du kan få fradrag for instrumentkøb, hvis du ikke har haft indtægter fra spillejobs, men "kun" har en KODA-indtægt. Endvidere vil SKAT kunne sige, at du bruger instrumenterne til konservatorieuddannelsen (jeg går ud fra at det er musik du studerer). Brug af instrumenterne i uddannelsesøjemed er ikke fradragsberettiget. Fradraget reduceres derfor normalt med 50 %.

Ellers må argumentet for (delvis) fradragsret være at du for at komponere også skal bruge instrumenter (det er jo logisk nok, men det kan godt volde kvaler i praksis, når man skal overbevise SKAT).

Under alle omstændigheder kan du beløbsmæssigt ikke fratrække flere udgifter end du har indtægter.

Måske bør du overveje at vente med at trække udgifter vedrørende instrumenter fra til du er færdig med uddannelsen. I givet fald vil det dog ikke være anskaffelsessummen der kan trækkes fra, men instrumenternes værdi efter en værdiansættelse foretaget af en professionel.

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål
(FAQ - frequently asked questions) via link til oversigten ovenfor!

Få hjælp til skatten

Der er masser at hjælp at hente hos DMF, når du skal lave årsopgørelse... Læs mere