• A +
  • A -
  • print

FAQ: Rejsefradrag

Jeg har rundt i krogene hørt snak om, at man ikke længere kan trække rejsediæter for kost og logi fra. Er det rigtigt?

Hvad gør man med fradrag for broafgift over Storebæltsbroen, hvis man er flere i bilen? Der er jo kun en der kan trække brobilletten fra? Der er noget med at man kan trække 90 kr. fra, men hvordan fungerer det helt præcist?

Svar

Vedrørende kost og logi også kaldet rejsefradrag:
Ja, der er noget om snakken. Det er ikke fordi reglerne er blevet ændret, men der er sket en vis præcision af reglerne gennem retspraksis. Det betyder, at standardsatserne for kost og logi kan anvendes af lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, når betingelserne er opfyldt, men ikke kan anvendes af honorarmodtagere (læs; B-indkomstmodtagere) på rejse med overnatning. Honorarmodtagere er kun berettiget til fradrag for de faktiske, dokumenterede udgifter på rejser.

Årsagen til at honorarmodtagere ikke kan bruge standardfradragene er, at de ikke er nævnt i ligningslovens § 9 A, der omhandler de nævnte rejsefradrag. Det må dog samtidig nævnes, at praksis ikke er ens over hele landet. Det betyder at nogle skattecentre/sagsbehandlere accepterer fradrag for honorarmodtagere efter standardsatserne, mens andre ikke gør.

For god ordens skyld skitserer jeg lige betingelserne for rejsefradrag: Der skal være tale om midlertidigt arbejde i en afstand fra bopælen så lønmodtageren/den selvstændige ikke har mulighed for at overnatte hjemme.

Vedrørende broafgiften:

For B-indkomstmodtagere (honorarmodtagere) gælder det, at der er adgang til fradrag for den faktiske, dokumenterede udgift, men altså kun for den, der kan fremvise dokumentationen for betalingen. Hvis flere deles om udgiften, må det også kunne lade sig gøre at dele fradraget, men alle skal altså have en kopi af brobilletten.

For A-indkomstmodtagere kan der kun gives et standardfradrag på 90 kr. pr. passage, uanset at udgiften er større. Man skal samtidig kunne fremvise dokumentation for betaling af bropassagen med bil. I denne situation vil der ikke være tale om at kunne dele fradraget. For personer der tager offentlig transport (tog/bus) er fradraget kun 15 kr. pr. passage.

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål
(FAQ - frequently asked questions) via link til oversigten ovenfor!

Få hjælp til skatten

Der er masser at hjælp at hente hos DMF, når du skal lave årsopgørelse... Læs mere