• A +
  • A -
  • print

FAQ: Sygedagpenge som selvstændig

Jeg har indrettet mit arbejde som musiker som en selvstændig virksomhed. Skal jeg stadig være medlem af a-kassen FTF-A for at kunne få dagpenge, hvis jeg bliver syg?

Svar

Hvis du har indrettet dit musikerarbejde som en selvstændig virksomhed og som en hovedbeskæftigelse, så kan du godt være medlem af a-kassen FTF-A som selvstændig. Men medlemskab af a-kassen giver ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge under sygdom, fordi en sygemeldt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.

For at få dagpenge under sygdom som selvstændig behøver du ikke at være medlem af en a-kasse. Derimod kan du, hvis du opfylder særlige betingelser, få udbetalt sygedagpenge fra kommunen.

Som selvstændig har du ret til sygedagpenge, hvis du inden for de seneste 12 måneder har arbejdet i mindst 18,5 timer pr. uge og har drevet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder - heraf den seneste måned lige før sygefraværet. Opfyldes disse betingelser vil der være ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom. (Der kompenseres for mistede timer).

Tegner du en særlig forsikring, der hedder "Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende", så vil du kunne få sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag. Den samme forsikring giver også mulighed for at forsikre sig til udbetaling af sygedagpenge med 1/1 sats eller 2/3 sats. Du kan læse om forsikringen her:

Det kan betale sig at sikre sig til fuld sats, hvis arbejdsfortjenesten ved virksomheden er ca. 140.000 kr. eller mere.

Hvis du forsætter dit medlemskab af a-kassen FTF-A som selvstændig, så skal du være opmærksom på, at hvis aktiviteterne i virksomheden daler, så kan du ikke få supplerende dagpenge som selvstændig. Som selvstændig kan man kun få dagpenge fra a-kassen, når virksomheden er helt og aldeles lukket. Det betyder, at instrumenter skal sælges, arbejdet som musiker skal ophøre mm.

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål
(FAQ - frequently asked questions) via link til oversigten ovenfor!

Få hjælp til skatten

Der er masser at hjælp at hente hos DMF, når du skal lave årsopgørelse... Læs mere